| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 637/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym                              

DZ.   U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późniejszymi zmianami/ oraz art. 212 i   254                                            

ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm./                                            

Rada Miejska uchwala co następuje:                

§   1.  

                           

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Piaseczno w   roku 2012 o   kwotę 19 000 zł  

 

Dział  

600  

TRANSPORT I   ŁĄCZNOŚĆ  

              19 000  

 

Rozdz.  

60016  

DROGI PUBLICZNE GMINNE  

              19 000  

 

§  

6300  

DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z   TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I   ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH  

              19 000  

 

§   2.  

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w   roku 2012 o   kwotę 19 000 zł  

 

Dział  

754  

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I   OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  

              19 000  

 

Rozdz.  

75412  

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE  

              19 000  

 

§  

6060  

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  

              19 000  

 

 

 

zgodnie z   załącznikiem nr 1  

 

 

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Piaseczno.  

§   4.  

Uchwałę ogłasza się zgodnie z   art.. 61 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.                

o samorządzie gminnym Dz.U. z   2001r. Nr 142 poz.1591 z   późniejszymi                

zmianami/ przez ogłoszenie w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego                

i na stronie internetowej Urzędu Miasta i   Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie                

na tablicach urzędowych obwieszczeń w   Urzędzie Miasta i   Gminy.                

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   obowiązuje w   roku budżetowym 2012.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Piasecznie  


mgr inż.   Swat   Andrzej

 


Załącznik do Uchwały Nr 637/XXV/2012
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 26 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

              Burmistrz Miasta i   Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w   sprawie  

zmiany planu budżetu w   2012 roku.                

W związku z   przyznaną dotacją z   Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego                

na zakup zestawu hydraulicznego narzędzi ratownicznych dla OSP Chojnów oraz motopompy                

szlamowej dla OSP Jazgarzew zwiększa się dochody i   wydatki o   kwotę 19 000 zł.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Piasecznie  


mgr inż.   Swat   Andrzej

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »