| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 641/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym Dz.U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późniejszymi zmianami/ oraz art. 212 i   254 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm./                                            

Rada Miejska uchwala co następuje:                              

§   1.  

             

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w   roku 2012 o   kwotę 15 000 zł  

 

Dział  

926  

KULTURA FIZYCZNA  

              15 000  

 

Rozdz.  

92604  

INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ  

              15 000  

 

§  

6060  

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  

              15 000  

 

 

 

zgodnie z   załącznikiem nr 1  

 

 

§   2.  

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w   roku 2012 o   kwotę 15 000 zł  

 

Dział  

926  

KULTURA FIZYCZNA  

              15 000  

 

Rozdz.  

92604  

INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ  

              15 000  

 

§  

4270  

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  

              15 000  

 

 

 

zgodnie z   załącznikiem nr 2  

 

 

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Piaseczno.  

§   4.  

Uchwałę ogłasza się zgodnie z   art. 61 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym Dz.U. z   2001r. Nr 142 poz.1591 z   późniejszymi zmianami/ przez ogłoszenie w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i   na stronie internetowej Urzędu Miasta i   Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w   Urzędzie Miasta i   Gminy.                

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   obowiązuje w   roku budżetowym 2012.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Piasecznie  


mgr inż.   Swat   Andrzej

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 641/XXV/2012
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 26 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 641/XXV/2012
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 26 września 2012 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

              Burmistrz Miasta i   Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w   sprawie zmiany  

planu budżetu w   2012 roku.                

Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i   Rekreacji przesuwa się wydatki w   wysokości 15 000 zł                

z remontu automatyki dozowania chemii basenowej na zakup kosiarki. W   związku z   umową  

użyczenia nieruchomości przy ul. 1   Maja 16 (Stadion) zawartą w   dniu 16.07.2012 r. potrzebne  

są środki na pokrycie kosztów zakupu kosiarki, która będzie wykorzystywana do utrzymania  

odpowiedniego stanu boisk i   terenów zielonych należących do obiektu.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Piasecznie  


mgr inż.   Swat   Andrzej

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Fiszer

Starszy Specjalista ds. Projektów HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »