| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/100/2012 Rady Gminy Sypniewo

z dnia 12 września 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012

Na podstawieart. 18 ust. 2 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 i 212  ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r.  Nr 157, poz.  1240 /  Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W   budżecie  zatwierdzonym  uchwalą   Nr  XI/67/2011   Rady Gminy  Sypniewo z dnia   29 grudnia 2011 r. w sprawie  uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 wprowadza się zmiany;

1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 109 700,00 zł i wprowadza zmiany w planie dochodów  zgodnie z załącznikiem  nr 1 do    niniejszej uchwały.  Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi  - 11 876 258,64 zł, w tym:

- dochody bieżące       - 9 753 258,64  zł,

- dochody majątkowe – 2 123 000,00 zł..

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę  109 700,00 zł i wprowadza  zmiany w planie   wydatków  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.      Plan wydatków gminy ogółem, po zmianach wynosi – 12 830 562,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące      – 9 421 562,64 zł,

- wydatki majątkowe – 3 409 000,00 zł.

3. Wykaz wydatków majątkowych zaplanowany do realizacji w 2012 r.  po zmianach określa            załącznik  nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zwiększa się plan dochodów gminy z tytułu realizacji zadań zleconych gminie  ustawami o kwotę  700,00 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.      Plan dochodów gminy z tytułu realizacji zadań zleconych gminie ustawami po zmianach wynosi 1 451 871,96  zł .

5. Zwiększa się plan wydatków gminy z tytułu realizacji zadań zleconych gminie ustawami o kwotę  700,00 zł, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.                  Plan wydatków  gminy z tytułu realizacji zadań zleconych  gminie ustawami po     zmianach wynosi  1 451 871,96 zł.

§  2.

1. Dokonuje się zmian w „Przychodach i rozchodach, nadwyżce /deficycie i wyniku  budżetu w 2012 r.” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Deficyt budżetu w wysokości  954 304,00 zł zostanie sfinansowany przychodami           pochodzącymi z kredytów w kwocie  454 304,00 zł i pożyczek w kwocie  500 000,00 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 161 032,00 zł z następujących tytułów:

- z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 661 032,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

- z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 500 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej  uchwały,

- oraz  rozchodów budżetu w kwocie  206 728,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega  publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Rafał Grono


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/100/2012
Rady Gminy Sypniewo
z dnia 12 września 2012 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/100/2012
Rady Gminy Sypniewo
z dnia 12 września 2012 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/100/2012
Rady Gminy Sypniewo
z dnia 12 września 2012 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/100/2012
Rady Gminy Sypniewo
z dnia 12 września 2012 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/100/2012
Rady Gminy Sypniewo
z dnia 12 września 2012 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/100/2012
Rady Gminy Sypniewo
z dnia 12 września 2012 r.
Zalacznik6.doc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »