| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/44/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko

z dnia 3 września 2012r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 142,143 i 144 z dnia 30 lipca 2012 r. Rada Gminy Garbatka-Letnisko w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Nr XIV/89/11 z dnia 19 grudnia 2011 r. wprowadza następujące zmiany :

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2012 o kwotę 103 102,00 zł

w Tabeli nr 1 do uchwały zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2012 o kwotę 253 102,00 zł

w Tabeli nr 2 do uchwały zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

3. Zwiększa się planowany deficyt budżetu na rok 2012 o kwotę 150 000,00 zł

który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

4. Zmienia się Tabelę Nr 3 do uchwały "Limity wydatków inwestycyjnych na 2012 rok"

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Zwiększa się przychody budżetu na rok 2012 o kwotę 150 000,00 zł

§ 2. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmienia się treść uchwały budżetowej w następujący sposób:

1. § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się dochody w łącznej kwocie 14 376 890,00 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 13 628 508,00 zł

b) majątkowe w kwocie 748 382,00 zł "

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

odrębnymi ustawami w kwocie 1 553 919,69 zł

2. § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się wydatki w łącznej kwocie 16 008 290,00 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 12 090 160,00 zł

b) majątkowe w kwocie 3 918 130,00 zł "

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

odrębnymi ustawami w kwocie 1 553 919,69 zł

3. § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 631 400,00 zł sfinansowany przychodami

pochodzącymi z :

a) kredytów w kwocie 1 212 740,00 zł

b) wolnych środków w kwocie 418 660,00 zł

4. § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 727 410,00 zł z następujących tytułów:

a) kredyty w kwocie 2 300 000,00 zł

b) wolne środki w kwocie 427 410,00 zł "

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

Przewodniczący Rady


Włodzimierz Mazur


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/44/12
Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 3 września 2012 r.

Zmiany w Tabeli Nr 1 "Plan dochodów na rok 2012" do Uchwały Budżetowej Nr XIV/89/11 z dnia 19 grudnia 2011 r.

Przewodniczący Rady


Włodzimierz Mazur


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/44/12
Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 3 września 2012 r.

Zmiany w Tabeli Nr 2 "Plan wydatków na rok 2012" do uchwały Budżetowej Nr XIV/89/11 z dnia 19 grudnia 2011 r.

Przewodniczący Rady


Włodzimierz Mazur


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/44/12
Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 3 września 2012 r.

Zmiana w Tabeli Nr 3 "Limity wydatków inwestycyjnych na 2012 rok" do Uchwały Budżetowej Nr XIV/89/11 z dnia 19 grudnia 2011 r.

Przewodniczący Rady


Włodzimierz Mazur

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Kafliński

Radca prawny. Ekspert w zakresie prawa kapitałowego, funduszy inwestycyjnych oraz prawa korporacyjnego i cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »