| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 16/2012 Wójta Gminy Rzewnie

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 2 uchwały nr XIII/58/2011 Rady Gminy Rzewnie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzewnie na 2012 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na rok 2012 uchwalonym przez Radę Gminy Rzewnie w dniu          30 grudnia 2011 r. uchwałą nr XIII/58/2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy         Rzewnie na 2012 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem 1 i 2 do niniejszego         zarządzenia.

§ 2. 1. Dochody po dokonanych zmianach wynoszą  7 949 941,69 zł w tym: dochody bieżące            7 843 119,69 zł,            dochody majątkowe         106 822,00 zł.

2. Wydatki po dokonanych zmianach wynoszą  8 208 218,80 zł w tym:            wydatki bieżące              7 667 527,80 zł,            wydatki majątkowe           540 691,00 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 1 a i 2 a.         Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu         administracji rządowej wynosi 1 422 849,15 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie         przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy


Wiesław Oborski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2012
Wójta Gminy Rzewnie
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 16/2012
Wójta Gminy Rzewnie
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16/2012
Wójta Gminy Rzewnie
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 16/2012
Wójta Gminy Rzewnie
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik2a.pdf


Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 16/2012

Wójta Gminy Rzewnie

z dnia 30 października 2012 r.

Powyższe zmiany wprowadza się w związku ze zwiększeniem dotacji:

1. w dziale Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 138 754,15 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,

w dziale Administracja publiczna o kwotę 529,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2 %,

w dziale Pomoc społeczna o kwotę 20 904,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne – 9 133,00 zł, fundusz alimentacyjny – 2 859,00 zł, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne– 200,00 zł,

wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 3 000,00 zł, opłacenie składek ZUS za pracowników socjalnych  - 5 712,00 zł.

2. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 11 959,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów szkół.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Kafliński

Radca prawny. Ekspert w zakresie prawa kapitałowego, funduszy inwestycyjnych oraz prawa korporacyjnego i cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »