| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 98/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

z dnia 31 października 2012r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2012 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta i gminy zwiększa się o kwotę 5 315,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Dochody po zmianach wynoszą 20 018 655,80 zł. 2. Wydatki budżetu miasta i gminy zwiększa się o kwotę 5 315,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 Wydatki po zmianach wynoszą 22 094 655,80 zł. oraz dokonuje się przeniesień planu wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy


mgr Barbara Gąsiorowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
z dnia 31 października 2012 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 98-2012

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 98/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
z dnia 31 października 2012 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 98-2012

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 98/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
z dnia 31 października 2012 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 98-2012

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 98/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
z dnia 31 października 2012 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 98-2012


Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 98/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2012 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie: • decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 208/2012 z dnia 16 października 2012 roku (pismo Nr FIN – I.3111.39.2012.750 z dn. 22 października 2012 r.) w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2% + 808,00 zł. (dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 + 808,00 zł., § 4110 + 808,00 zł.,), • decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 219/2012 z dnia 22 października 2012 roku (pismo Nr FIN – I.3111.57.2012.854 z dn. 23 października 2012 r.) w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty + 4 507,00 zł. (dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 + 4 507,00 zł., § 3260 + 4 507,00 zł), • przeniesienia planu wydatków między poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Realizuje politykę rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »