| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/109/12 Rady Gminy Sterdyń

z dnia 31 października 2012r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   poźn. zm ) Rada Gminy Sterdyń uchwala, co następuje;  

§   1.   1. Dokonuje się zmian w   dochodach budżetu gminy zwiększając plan o   kwotę 4.745,00zł. oraz zmniejszając plan o   kwotę 1.745 zł. Plan po zmianach wynosi łącznie 11.289.178,40 zł., z   tego : a) bieżące w   kwocie 10.476.978,40 zł. b) majątkowe w   kwocie 812.200,00 zł. zgodnie z   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w   wydatkach budżetu gminy zwiększając plan o   kwotę 44 043,00 zł. oraz zmniejszając plan o   kwotę 41 043,00 zł. Plan po zmianach wynosi łącznie 10.928.947,40 zł., z   tego : a) bieżące w   kwocie 9.854.536,05 zł. b) majątkowe w   kwocie 1.074.411,35 zł. zgodnie z   załącznikiem nr 2, nr 2a do niniejszej uchwały.  

§   2.   1. Nadwyżka budżetu w   wysokości 360.231,00 zł. zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i   pożyczek . 2.Przychody budżetu wynoszą 518.055,00 zł., rozchody 878.286,00 zł., zgodnie z   załącznikiem nr 3.  

§   3.   Dokonuje się zmian w   dotacjach udzielonych z   budżetu gminy podmiotom należącym i   nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z   załącznikiem nr 4  

§   4.   Dokonuje się zmian w   planie dochodów i   wydatków dla wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z   załącznikiem nr 5  

§   5.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   6.   1. Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   obowiązuje w   roku budżetowym 2012. 2. Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Adam   Góral


Uzasadnienie

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XVII/109/12 Rady Gminy Sterdyń z   dnia 31 października 2012 r. w   sprawie zmian w   budżecie gminy na 2012 r. W   planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Zmniejsza się plan z   tytułu: - dotacji ze środków UE na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku zdrowia” (ostateczne rozliczenie) – kwota 1.645 zł. - dochodów realizowanych z   zakresu administracji rządowej -100 zł Zwiększa się plan z   tytułu: - podatków o   745 zł, - usług (zorganizowanie stoiska w   ramach promocji) – 4.000 zł. Ogółem dochody zwiększa się o   3.000 zł. W   planie wydatków dokonuje się następujących zmian: W   dziale 700 – Wprowadza się plan na zakup działki z   przeznaczeniem na odwodnienie terenu położonego w   Dzięciołach Dalszych- 3.000 zł. W   dziale 757 – Zmniejsza się kwoty przeznaczone na obsługę długu w   roku 2012 – 37 800 zł. W   dziale 801 – Zabezpiecza się kwoty na wypłatę wynagrodzeń w   Zespole Szkół w   Sterdyni w   rozdziale 80110 w   kwocie 29 400 zł , oraz w   Zespole Szkolno-Przedszkolnym w   Łazowie w   rozdziałach: 80103 kwota 2   000 zł, 80104 kwota 3   600 zł, i   80101 kwota 2   800 zł. W   dziale 926 – zmiany w   dotacji dla GOGIS na remont wewnętrzny budynku polegające na przesunięciach między czwartą cyfrą paragrafu . Suma ogólnej dotacji nie ulega zmianie. Poza tym dokonuje się zmian w   planach dochodów i   wydatków wydzielonych rachunków oświatowych w   związku ze zwiększoną liczbą dzieci korzystających z   wyżywienia oraz wzrostem stawki żywieniowej. Przychody i   rozchody budżetu nie ulegają zmianie.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/109/12
Rady Gminy Sterdyń
z dnia 31 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w   planie dochodów budżetu gminy na 2012 r.  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/109/12
Rady Gminy Sterdyń
z dnia 31 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany w   planie wydatków budżetu na 2012 r.  

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVII/109/12
Rady Gminy Sterdyń
z dnia 31 października 2012 r.
Zalacznik2a.xls

Plan wydatków majątkowych na 2012 r.  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/109/12
Rady Gminy Sterdyń
z dnia 31 października 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i   rozchody budżetu w   2012 r.  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/109/12
Rady Gminy Sterdyń
z dnia 31 października 2012 r.
Zalacznik4.doc

Dotacje udzielone w   2012 r. z   budżetu podmiotom należącym i   nie należącym do sektora finansów publicznych  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/109/12
Rady Gminy Sterdyń
z dnia 31 października 2012 r.
Zalacznik5.doc

Plan dochodów i   wydatków dla wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych na 2012 r.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »