| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/241/12 Rady Miasta Zielonka

z dnia 29 października 2012r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2012 Nr XV/150/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 21 grudnia 2011 roku

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2012 Nr XV/150/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 21 grudnia 2011 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miasta Zielonka uchwala, co następuje:

§ 1

Do uchwały Nr XV/150/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 21 grudnia 2011 roku. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Zielonka na 2012 rok zmienionej:

- Uchwałą Nr XVI/159/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 stycznia 2012r.,

- Zarządzeniem Nr 10/12 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 stycznia 2012r.,

- Zarządzeniem Nr 14/12 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 14 lutego 2012r.,

- Uchwałą Nr XVII/178/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 lutego 2012r.,

- Zarządzeniem Nr 17/12 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 28 lutego 2012.,

- Uchwałą Nr XVIII/193/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 marca 2012r.,

- Zarządzeniem Nr 27/12 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 30 marca 2012r.,

- Zarządzeniem Nr 29/12 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 05 kwietnia 2012r.,

- Uchwałą Nr XIX/197/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 kwietnia 2012r.,

- Zarządzeniem Nr 40/12 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 27 kwietnia 2012r.,

- Zarządzeniem Nr 51/12 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 16 maja 2012r.,

- Uchwałą Nr XX/208/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 maja 2012r.,

- Zarządzeniem Nr 69/12 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 maja 2012r.,

- Zarządzeniem Nr 74/12 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 08 czerwca 2012r.,

- Zarządzeniem Nr 76/12 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 14 czerwca 2012r.,

- Uchwałą Nr XXI/215/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 czerwca 2012r.,

- Zarządzeniem Nr 77/12 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 29 czerwca 2012r.,

- Zarządzeniem Nr 98/12 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 10 sierpnia 2012r.,

- Zarządzeniem Nr 102/12 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 20 sierpnia 2012r.,

- Uchwałą Nr XXIII/225/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 sierpnia 2012r.,

- Zarządzeniem Nr 118/12 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 19 września 2012r.;

- Zarządzeniem Nr 121/12 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 20 września 2012r.;

- Uchwałą Nr XXIV/232/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 września 2012r.,

- Zarządzeniem Nr 122/12 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 28 września 2012r

- Zarządzeniem Nr 129/12 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 16 października 2012r.;

wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale:

§ 2

Ustala się dochody budżetu Miasta Zielonka w łącznej kwocie 54 801 475,22 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie - 51 345 264,58 zł;

b) dochody majątkowe w kwocie - 3 456 210,64 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się wydatki budżetu Miasta Zielonka w łącznej kwocie 54 105 966,22 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie - 49 695 622,02 zł;

b) wydatki majątkowe w kwocie - 4 410 344,20 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 695 509 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2 400 000 zł. z tytułu emisji obligacji.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 095 509 zł. z tytułu:

a) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1 863 827 zł, których źródłem spłaty będą:

- planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 695 509 zł.

- emisja obligacji w kwocie 1 168 318 zł.

b) spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 238 098 zł, których źródłem spłaty będzie emisja obligacji.

c) spłata pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 993 584 zł, których źródłem spłaty będzie emisja obligacji.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej pn.:” Dotacje udzielane w 2012 roku z budżetu Miasta Zielonka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej pn.:” Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji na 2012 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zielonka.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Zielonka


Andrzej Marek Grodzki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/241/12
Rady Miasta Zielonka
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik1.xls

Zmiana planu dochodów budżetu Miasta Zielonka na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/241/12
Rady Miasta Zielonka
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik2.xls

Zmiana planu wydatków budżetu Miasta Zielonka na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/241/12
Rady Miasta Zielonka
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik3.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/241/12
Rady Miasta Zielonka
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik4.xls

Dotacje udzielane w 2012 roku z budżetu Miasta Zielonka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/241/12
Rady Miasta Zielonka
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik5.xls

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2012 roku

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jagoda Knopp

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »