| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 698/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 24 października 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./                                          

Rada Miejska uchwala co następuje:                                          

§ 1.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2012 o kwotę 13 000 zł

Dział

926

KULTURA FIZYCZNA

13 000

Rozdz.

92604

INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

13 000

§

4110

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

13 000

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2012 o kwotę 13 000 zł

Dział

926

KULTURA FIZYCZNA

13 000

Rozdz.

92604

INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

13 000

§

4040

DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE

11 000

§

4210

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

2 000

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 4.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie              

na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.              

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

Przewodniczacy Rady Miejskiej w Piasecznie


mgr inż. Andrzej Swat


Uzasadnienie

              Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu

budżetu w 2012 roku.

Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piasecznie przesuwa się wydatki w wysokości

13 000 zł z dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz materiałów i wyposażenia na składki na

ubezpieczenia społeczne. Zmiana spowodowana jest zwiększeniem składek na ubezpieczenia rentowe

od miesiąca lutego 2012 roku o 2 % w stosunku do roku 2011.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »