| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/187/2012 Rady Powiatu Kozienickiego

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

Na podstawie art. 12, pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z póz. zm.), art.3 ust.1 pkt 1, ust.3 pkt 2, art.5 ust.1 pkt 2, 10, art.8 ust.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 80, poz. 526 z późn.zm.), art.235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.),

Rada Powiatu Kozienickiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2012 rok.

zwiększa się dochody w budżecie powiatu o kwotę 123.295,13 zł.

w tym:

bieżące o kwotę 83.295,13 zł.

majątkowe o kwotę 40.000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów powiatu na 2012 rok uległ zwiększeniu o kwotę 123.295,13zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 60.737.683,49 zł.

w tym:

bieżące 51.657.805,68 zł.

majątkowe 9.079.877,81 zł.

W Tabeli Nr 1 dotyczącej dochodów budżetu powiatu na 2012 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:

zmniejsza się wydatki w budżecie powiatu na 2012 rok o kwotę 1.050.632,06 zł.

w tym:

bieżące 338.094,98 zł.

majątkowe 712.537,08 zł.

zwiększa się wydatki w budżecie powiatu na 2012 rok o kwotę 1.173.927,19 zł.

w tym:

bieżące 996.910,31 zł.

majątkowe 177.016,88 zł.

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków powiatu na 2012 rok uległ zwiększeniu o kwotę 123.295,13 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 68.277.683,49 zł.

w tym:

bieżące 54.964.105,50 zł.

majątkowe 13.313.577,99 zł.

W Tabeli Nr 2 dotyczącej wydatków budżetu powiatu na 2012 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ulega zmianie Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/114/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku dotycząca wydatków inwestycyjnych powiatu kozienickiego na 2012 rok, która po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ulega zmianie Złącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/114/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku dotyczący dotacji udzielanych w 2012 roku z budżetu powiatu kozienickiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – obowiązuje w roku budżetowym 2012 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Włodzimierz Stysiak

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/187/2012
Rady Powiatu Kozienickiego
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik1.xls

1a. Zał. Nr 1, Nr2, Nr3, Nr 4do URP Nr XXIII.187.2012

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »