| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 154/2012 Zarządu Powiatu w Legionowie

z dnia 26 października 2012r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2012 r

Na podstawie art. 257 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z   późn. zm. 1)   ) oraz § 10 Uchwały budżetowej Nr 103/XIII/2011 Rady Powiatu w   Legionowie z   dnia 29 grudnia 2011 r., Zarząd Powiatu w   Legionowie uchwala, co następuje:  

§   1.   Dokonuje się zmian w   planie dochodów i   wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2012 r. w   ten sposób, że:  

1)   w załączniku Nr 1   – Planowane dochody budżetu na 2012 r. stanowiący załącznik do Uchwały Budżetowej Nr 103/XIII/2011 Powiatu Legionowskiego z   dnia 29 grudnia 2011 r. wprowadza się zmiany zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

2)   w załączniku Nr 2   – Planowane wydatki budżetu na 2012 r. stanowiący załącznik do Uchwały Budżetowej Nr 103/XIII/2011 Powiatu Legionowskiego z   dnia 29 grudnia 2011 r. wprowadza się zmiany zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały.  

3)   w załączniku Nr 6   – Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w   2012 roku oraz Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań na mocy porozumień z   organami administracji rządowej w   2012 roku stanowiący załącznik do Uchwały Budżetowej Nr 103/XIII/2011 Powiatu Legionowskiego z   dnia 29 grudnia 2011 r. wprowadza się zmiany zgodnie z   załącznikiem Nr 3   do niniejszej uchwały.  

4)   w załączniku Nr 8   – Dotacje udzielone podmiotom należącym i   nie należącym do sektora finansów publicznych w   2012 roku stanowiący załącznik do Uchwały Budżetowej Nr 103/XIII/2011 Powiatu Legionowskiego z   dnia 29 grudnia 2011 r. wprowadza się zmiany zgodnie z   załącznikiem Nr 4   do niniejszej uchwały  

§   2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Zarządu  

 

 

Starosta  

Jan Grabiec  

.............................  

Wicestarosta  

Robert Wróbel  

.............................  

Członek  

Janusz Kubicki  

.............................  

Członek  

Waldemar Jaroń  

.............................  

Członek  

Andrzej Szczodrowski  

.............................  

 

 

 

1)   Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i   Nr 257, poz. 1726 i   z 2011 r., Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i   Nr 291, poz. 1707)  

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 154/2012
Zarządu Powiatu w Legionowie
z dnia 26 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 154/2012
Zarządu Powiatu w Legionowie
z dnia 26 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 154/2012
Zarządu Powiatu w Legionowie
z dnia 26 października 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 154/2012
Zarządu Powiatu w Legionowie
z dnia 26 października 2012 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

Zmiany w   planie dochodów i   wydatków w   ramach działów klasyfikacji budżetowej  

Dział 851     Ochrona Zdrowia   ,   rozdział 85156     Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   zwiększenie planu dochodów o   łączną kwotę   116.950,-  zł   decyzjami Wojewody Mazowieckiego:  

Nr 204/2012 z   dnia 10.10.2012 r. kwota 750,- zł,  

Nr 208/2012 z   dnia 16.10.2012 r. kwota 116.200,- zł,  

na wydatki związane z   realizacją ich statutowych zadań z   przeznaczeniem na składkę zdrowotną za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.  

Zmiany w   planie dochodów i   wydatków w   ramach działów rozdziałów i   podziałek klasyfikacji budżetowej na wnioski kierowników jednostek oraz wydziałów i   referatów Starostwa Powiatowego  

Dział 758   – Różne rozliczenia,   rozdział 75818   Rezerwy ogólne i   celowe – zmniejszenie planu wydatków o   kwotę   4.576,- zł   dotyczy częściowego rozwiązania rezerwy celowej na realizację zadań bieżących realizowanych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego z   zakresu utrzymania dzieci w   placówkach opiekuńczo – wychowawczych i   rodzinach zastępczych.  

Dział 852   – Pomoc społeczna, w   tym:  

rozdział 85201   Placówki opiekuńczo – wychowawcze zwiększenie o   kwotę   3.300,- zł   wydatków w   grupie wydatkowej   dotacje na zadania bieżące   na pokrycie kosztów utrzymania  dzieci umieszczonych w   placówce w   Powiecie Wołomińskimi,  

rozdział 85204   Rodziny zastępcze zwiększenie o   kwotę   1.276,- zł   wydatków w   grupie wydatkowej   dotacje na zadania bieżące   w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w   rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Elbląskiego i   Lubelskiego.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »