| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/179/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie

z dnia 31 października 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XV/100/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt 5   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz.1592 z   późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 237, 239 i   art. 258 ust.1 pkt 1   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

§   1.   Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu na 2012 r. o   kwotę 156.625,40 zł. zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do uchwały.  

§   2.   Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2012 r. o   kwotę 481.625,40 zł. zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do uchwały.  

§   3.   Plan wydatków inwestycyjnych na 2012 r. po zmianach w   kwocie 7.655.522,52 zł. określa załącznik Nr 2a do uchwały.  

§   4.   Ustala się dotacje udzielone z   budżetu powiatu podmiotom należącym i   nienależącym do sektora finansów publicznych po zmianach zgodnie z   załącznikiem nr 3.  

§   5.   1.   Ustala się deficyt w   wysokości 2.213.061,96 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z:  

1)   zaciągniętych kredytów w   kwocie - 1.302.688,97 zł.  

2)   wolnych środków w   kwocie – 910.372,99 zł.  

2.   Ustala się przychody budżetu w   kwocie 4.506.911,96 zł, z   następujących tytułów:  

a)   zaciągniętych kredytów w   kwocie – 1.302.688,97 zł,  

b)   wolnych środków w   kwocie – 3.204.222,99 zł. zgodnie z   załącznikiem nr 4.  

§   6.   Budżet Powiatu Wyszkowskiego na 2012 r. po zmianach wynosi:  

1)   Po stronie dochodów - 74.276.510,43 zł, z   tego:  

a)   dochody bieżące – 70.077.051,30 zł.  

b)   dochody majątkowe – 4.199.459,13 zł.  

2)   Po stronie wydatków - 76.489.572,39 zł, z   tego:  

a)   wydatki bieżące – 68.834.049,87 zł.  

b)   wydatki majątkowe – 7.655.522,52 zł.  

§   7.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   obowiązuje w   roku budżetowym 2012. Podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.  

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu  


Justyna   Garbarczyk


Uzasadnienie

Dochody Rozdział 01095 - Pozostała działalność - zmniejsza się się dochody o   kwotę 140.807,40 zł Rozdział 02001 - Leśnictwo - zwiększa się się dochody o   kwotę 1.753 zł z   tytułu wpływów środków na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z   upraw rolnych i   prowadzenie upraw leśnych. Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się się dochody o   kwotę 115.000 zł planowane na finansowanie inwestycji drogowych Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - zwiększa się dochody o   kwotę 19.000 zł z   tytułu większych niż planowano odsetek od środków na rachunku bankowym (lokaty terminowe) Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcace - zwiększa się dochody I   Liceum Ogólnokształcącego w   Wyszkowie o   kwotę 3.676 zl z   tytułu wpływów z   odszkodowań za uszkodzone mienie. Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększa się dochody Zespołu Szkół Nr 2   w Wyszkowie o   kwotę 6.397 zl z   tytułu wpływów z   odszkodowań za uszkodzone mienie. Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zwiększa się dochody PCPR w   Wyszkowie o   kwotę 4.908 zł w   związku z   realizacją pilotażowego programu "Aktywny Samorząd". Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększa się dochody PUP w   Wyszkowie o   kwotę 8.354 zł z   tytułu wpływów odszkodowań za uszkodzone mienie. Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - zwiększa się dochody SOSW w   Wyszkowie o   kwotę 55.000 zł tytułu dochodów jakie jednostka planuje uzyskać w   związku z   przejęciem budynku po zlikwidowanej Bursie Szkolnej. Rozdział 85410 - Internaty i   bursy szkolne - zwiększa się dochody w   I LO w   Wyszkowie o   kwotę 94 zł uzyskane ze złomowania zużytego wyposażenia. Wydatki Rozdział 02001 - Leśnictwo - zwiększa się się wydatki o   kwotę 1.753 zł na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z   upraw rolnych i   prowadzenie upraw leśnych. Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o   kwotę 580.807,40 zł na zadania jak w   załączniku Nr 2a do niniejszej uchwały. Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie policji - planuje się udzielenie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji w   kwocie 10.000 zł z   przeznaczeniem na monitoring zewnętrzny budynku Komendy Powiatowej policji w   Wyszkowie. Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcace - zwiększa się wydatki bieżące I   Liceum Ogólnokształcącego w   Wyszkowie o   kwotę 3.676 zl na odtworzenie uszkodzonego mienia. Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Nr 2   w Wyszkowie o   kwotę 6.397 zl na odtworzenie uszkodzonego mienia. Dokonuje się przesunięć wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej - zwiększa się wydatki w   rozdziale 80130 o   kwotę 4.000 zł i   jednocześnie zmniejsza się wydatki w   rozdziale 85401 o   tę samą kwotę. Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki o   kwotę 138.013 zł , jednocześnie zwiększa się wydatki w   dziale 854 z   przeznaczeniem na wynagrodzenia i   pochodne w   jednostkach edukacyjnych. . Zwiększa się wydatki w   paragrafie 2917 z   przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanej na realizację projektu "Równy start w   przyszłość - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z   terenu Powiatu Wyszkowskiego" Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - zwiększa się wydatki PCPR w   Wyszkowie o   kwotę 4.908 zł na obsługę pilotażowego programu "Aktywny Samorząd". Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększa się wydatki PUP w   Wyszkowie o   kwotę 8.354 zł na odtworzenie uszkodzonego mienia. Rozdział 85403- Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - zwiększa się wydatki bieżące w   Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w   Wyszkowie o   kwotę 106.770 zł. Rozdział 85406- Poradnie psychologiczno - pedagogiczne - zwiększa się wydatki bieżące w   Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w   Wyszkowie o   kwotę 28.369 zł. Rozdział 85410- Internaty i   bursy szkolne - zwiększa się wydatki bieżące w   Internacie I   Liceum Ogólnokształcącego w   Wyszkowie o   kwotę 54.968 zł. Rozdział 92113 - Centra kultury i   sztuki - zwiększa się plan dotacji podmiotowej o   kwotę 19.000 zł dla POKiS w   Wyszkowie  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/179/2012
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 31 października 2012 r.
Zalacznik1.docx

zał1 budżet  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/179/2012
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 31 października 2012 r.
Zalacznik2.docx

zał2 budżet  

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXV/179/2012
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 31 października 2012 r.
Zalacznik2a.docx

zał2a budżet  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/179/2012
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 31 października 2012 r.
Zalacznik3.docx

zał3 budżet  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/179/2012
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 31 października 2012 r.
Zalacznik4.docx

zał4 budżet  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »