| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/138/2012 Rady Gminy Jadów

z dnia 16 października 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012

              Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 211, 212 i   239 ustawy z   dnia  27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z   późn. zm.)  Rada Gminy Jadów uchwala, co następuje:  

§   1.   Zwiększyć plan dochodów gminy o   kwotę   406 911,00   złotych według załącznika Nr 1.  

§   2.   Zmniejszyć plan dochodów gminy o   kwotę   172 633,00   złote według załącznika Nr 1.  

§   3.   Zwiększyć  plan wydatków gminy o   kwotę   798 727,00   złotych według załącznika Nr 2.  

§   4.   Zmniejszyć plan wydatków gminy o   kwotę   458 733,00   złote według załącznika Nr 2. Plan dochodów gminy po zmianach wynosi   40   039 233,00   złote   w tym: dochody majątkowe                                                            20   002 742,00 złotych dochody bieżące                 20   036 491,00 złotych Plan wydatków gminy po zmianach wynosi   40   078 630,00 złotych   w tym: wydatki majątkowe                                                           23   624 471,00 złotych wydatki bieżące                                                                16   454 159,00 złotych Plan dochodów i   wydatków zadań zleconych wynosi   2   433 658,00   złotych według załącznika   Nr 3.   Plan  zadań  inwestycyjnych  wynosi  23   624 471,00 złotych zgodnie z   załącznikiem Nr 4.                 Deficyt budżetu w   kwocie 39   397,00 złotych zostanie sfinansowany pożyczką zaciągniętą w   Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej w   Warszawie.   Przychody budżetu wynoszą 397 697,00 złotych.   Rozchody budżetu wynoszą 358   300,00 złotych według załącznika Nr 5.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   obowiązuje w   roku budżetowym 2012.  

§   7.   Wójt Gminy ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w   trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego poprzez ogłoszenie w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jadów  


Rafał   Rozpara

 


Załącznik do Uchwały Nr XXI/138/2012
Rady Gminy Jadów
z dnia 16 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

załączniki do Uchwały Nr XXI/138/2012  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Piotrowski

Prawnik, aplikant radcowski.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »