| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 219/89/12 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 12 października 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 258 ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240, zm.: Dz. U. z   2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z   2011 r., Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w   wykonaniu uchwały Nr XV/107/11 Rady Powiatu w   Ostrowi Mazowieckiej z   dnia 15 grudnia 2011 r. w   sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2012 uchwala się, co następuje:  

§   1.   1.   Dokonuje się zmian w   planie wydatków majątkowych na rok 2012, w   ramach działu 600 "Transport i   łączność".  

2.   Plan wydatków majątkowych na rok 2012 po zmianie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

Wicestarosta  


Jerzy Bauer  

Starosta  


Zbigniew   KamińskiCzłonkowie Zarządu:                                                                                    

Dariusz Zygmunt Chmielewski ..................................  

Waldemar Wojtkowski ...............................................  

Urszula Wołosiewicz ..................................................  


Załącznik do Uchwały Nr 219/89/12
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 12 października 2012 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W   2012 ROKU  

 

Dział  

Rozdział  

  Paragraf    

Treść  

Przed zmianą  

Zmiana  

Po zmianie  

010  

 

 

Rolnictwo i   łowiectwo  

100 000,00  

0,00  

100 000,00  

 

01041  

 

Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013  

100 000,00  

0,00  

100 000,00  

 

6300  

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i   zakupów inwestycyjnych  

100 000,00  

0,00  

100 000,00  

 

Zagospodarowanie centrum Zuzeli  

100 000,00  

0,00  

100 000,00  

 

Dochody własne jst  

100 000,00  

0,00  

100 000,00  

 

Środki własne  

100 000,00  

0,00  

100 000,00  

150  

 

 

Przetwórstwo przemysłowe  

272 880,00  

0,00  

272 880,00  

 

15011  

 

Rozwój przedsiębiorczości  

272 880,00  

0,00  

272 880,00  

 

6639  

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i   zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  

272 880,00  

0,00  

272 880,00  

 

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i   gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o   Mazowszu (Projekt BW)  

272 880,00  

0,00  

272 880,00  

 

Dochody własne jst  

272 880,00  

0,00  

272 880,00  

 

Środki własne  

272 880,00  

0,00  

272 880,00  

600  

 

 

Transport i   łączność  

11 523 510,00  

0,00  

11 523 510,00  

 

60014  

 

Drogi publiczne powiatowe  

8 713 510,00  

0,00  

8 713 510,00  

 

6050  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

8 713 510,00  

0,00  

8 713 510,00  

 

2611W Czyżew - Żelazy-Borkowo - Gostkowo - Mianowo - most w   m. Gostkowo  

1 899 400,00  

0,00  

1 899 400,00  

 

Dochody własne jst  

1 899 400,00  

0,00  

1 899 400,00  

 

Środki własne  

1 899 400,00  

0,00  

1 899 400,00  

 

2612W Czyżew - Zaręby Kościelne - Chmielewo  

2 134 110,00  

0,00  

2 134 110,00  

 

Dochody własne jst  

850 000,00  

0,00  

850 000,00  

 

Środki własne  

850 000,00  

0,00  

850 000,00  

 

Inne  

934 110,00  

0,00  

934 110,00  

 

Pomoc finansowa z   gmin  

350 000,00  

0,00  

350 000,00  

 

Dotacja z   Minister-stwa Administra-cji i   Cyfryzacji  

584 110,00  

0,00  

584 110,00  

 

Kredyty i   pożyczki  

350 000,00  

0,00  

350 000,00  

 

Kredyty  

350 000,00  

0,00  

350 000,00  

 

2613W Zaręby Kościelne - Mianowo  

375 000,00  

0,00  

375 000,00  

 

Kredyty i   pożyczki  

375 000,00  

0,00  

375 000,00  

 

Kredyty  

375 000,00  

0,00  

375 000,00  

 

2620W Dąbrowa Wielka - Godlewo Baćki - Boguty Pianki  

1 250 000,00  

0,00  

1 250 000,00  

 

Kredyty i   pożyczki  

1 250 000,00  

0,00  

1 250 000,00  

 

Kredyty  

1 250 000,00  

0,00  

1 250 000,00  

 

2627W Nur - Ołtarze - Zuzela - chodnik ul. Brokowska  

50 000,00  

0,00  

50 000,00  

 

Kredyty i   pożyczki  

50 000,00  

0,00  

50 000,00  

 

Kredyty  

50 000,00  

0,00  

50 000,00  

 

2631W Wólka Seroczyńska - Lubotyń - Rząśnik Lubotyński w   m. Lubotyń  

100 000,00  

-   35   000,00  

65 000,00  

 

Kredyty i   pożyczki  

100 000,00  

- 35 000,00  

65 000,00  

 

Kredyty  

100 000,00  

- 35 000,00  

65 000,00  

 

2634W Kalinowo - Jasienica - Chmielewo  

50 000,00  

0,00  

50 000,00  

 

Kredyty i   pożyczki  

50 000,00  

0,00  

50 000,00  

 

Kredyty  

50 000,00  

0,00  

50 000,00  

 

2639W Brok - Nagoszewo - Fidury - Koziki  

1 100 000,00  

35 000,00  

1 135 000,00  

 

Dochody własne jst  

200 000,00  

0,00  

200 000,00  

 

Środki własne  

200 000,00  

0,00  

200 000,00  

 

Inne  

550 000,00  

0,00  

550 000,00  

 

Pomoc finansowa z   gmin  

550 000,00  

0,00  

550 000,00  

 

Kredyty i   pożyczki  

350 000,00  

35 000,00  

385 000,00  

 

Kredyty  

350 000,00  

35 000,00  

385 000,00  

 

2647W Grądy - Choiny - Jarząbka - Wiśniewo - Dybki  

800 000,00  

0,00  

800 000,00  

 

Dochody własne jst  

250 000,00  

0,00  

250 000,00  

 

Środki własne  

250 000,00  

0,00  

250 000,00  

 

Inne  

400 000,00  

0,00  

400 000,00  

 

Pomoc finansowa z   gmin  

400 000,00  

0,00  

400 000,00  

 

Kredyty i   pożyczki  

150 000,00  

0,00  

150 000,00  

 

Kredyty  

150 000,00  

0,00  

150 000,00  

 

2653W Jasienica - Nieskórz - Daniłowo - Kańkowo - Zawisty - Rondo w   Nieskórzu, budowa chodników w   m. Daniłowo, Zawisty Podleśne, Zawisty Nadbużne  

70 000,00  

0,00  

70 000,   00  

 

Kredyty i   pożyczki  

70 000,00  

0,00  

70 000,00  

 

Kredyty  

70 000,00  

0,00  

70 000,00  

 

2657W Brok - Orło - Daniłowo  

25 000,00  

0,00  

25 000,00  

 

Kredyty i   pożyczki  

25 000,00  

0,00  

25 000,00  

 

Kredyty  

25 000,00  

0,00  

25 000,00  

 

Droga nr 2649W Turka do drogi nr 50  

630 000,00  

0,00  

630 000,00  

 

Dochody własne jst  

330 000,00  

0,00  

330 000,00  

 

Środki własne  

330 000,00  

0,00  

330 000,00  

 

Inne  

300 000,00  

0,00  

300 000,00  

 

Pomoc finansowa z   gmin  

300 000,00  

0,00  

300 000,00  

 

Droga nr 2653W Chodnik w   Małkini Górnej  

230 000,00  

0,00  

230 000,00  

 

Dochody własne jst  

120 000,00  

0,00  

120 000,00  

 

Środki własne  

120 000,00  

0,00  

120 000,00  

 

Inne  

100 000,00  

0,00  

100 000,00  

 

Pomoc finansowa z   gmin  

100 000,00  

0,00  

100 000,00  

 

Kredyty i   pożyczki  

10 000,00  

0,00  

10 000,00  

 

Kredyty  

10 000,00  

0,00  

10 000,00  

60016  

 

Drogi publiczne gminne  

10 000,00  

0,00  

10 000,00  

 

6300  

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i   zakupów inwestycyjnych  

10 000,00  

0,00  

10 000,00  

 

Pomoc finansowa dla Gminy Zaręby Kościelne  

10 000,00  

0,00  

10 000,00  

 

Dochody własne jst  

10 000,00  

0,00  

10 000,00  

 

Środki własne  

10 000,00  

0,00  

10 000,00  

60078  

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  

2 800 000,00  

0,00  

2 800 000,00  

 

6050  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

2 800 000,00  

0,00  

2 800 000,00  

 

2620W Dąbrowa Wielka - Godlewo Baćki - Boguty Pianki  

2 800 000,00  

0,00  

2 800 000,00  

 

Inne  

2 800 000,00  

0,00  

2 800 000,00  

 

Dotacja z   MSW  

1 800 000,00  

0,00  

1 800 000,00  

 

Pomoc finansowa z   gmin  

1 000 000,00  

0,00  

1 000 000,00  

750  

 

 

Administracja publiczna  

27 765,00  

0,00  

27 765,00  

 

75095  

 

Pozostała działalność  

27 765,00  

0,00  

27 765,00  

 

6639  

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i   zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  

27 765,00  

0,00  

27 765,00  

 

Rozwój elektronicznej administracji w   samorządach województwa mazowieckiego wspomogającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)  

27 765,00  

0,00  

27 765,00  

 

Dochody własne jst  

27 765,00  

0,00  

27 765,00  

 

Środki własne  

27 765,00  

0,00  

27 765,00  

801  

 

 

Oświata i   wychowanie  

2 410 000,00  

0,00  

2 410 000,00  

 

80120  

 

Licea ogólnokształcące  

2 410 000,00  

0,00  

2 410 000,00  

 

6057  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

1 441 000,00  

0,00  

1 441 000,00  

 

Modernizacja budynku LO w   Ostrowi Mazowieckiej - I   etap  

1 441 000,00  

0,00  

1 441 000,00  

 

Środki wymienione w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   u.f.p  

1 441 000,00  

0,00  

1 441 000,00  

 

Środki z   UE  

1 441 000,00  

0,00  

1 441 000,00  

6059  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

969 000,00  

0,00  

969 000,00  

 

Modernizacja budynku LO w   Ostrowi Mazowieckiej - I   etap  

969 000,00  

0,00  

969 000,00  

 

Dochody własne jst  

969 000,00  

0,00  

969 000,00  

 

Środki własne  

969 000,00  

0,00  

969 000,00  

851  

 

 

Ochrona zdrowia  

300 000,00  

0,00  

300 000,00  

 

85111  

 

Szpitale ogólne  

300 000,00  

0,00  

300 000,00  

 

6220  

Dotacje celowe z   budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i   zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  

300 000,00  

0,00  

300 000,00  

 

Zakup sprzętu i   aparatury medycznej  

300 000,00  

0,00  

300 000,00  

 

Dochody własne jst  

190 000,00  

0,00  

190 000,00  

 

Środki własne  

190 000,00  

0,00  

190 000,00  

 

Kredyty i   pożyczki  

110 000,00  

0,00  

110 000,00  

 

Kredyty  

110 000,00  

0,00  

110 000,00  

854  

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza  

170 000,00  

0,00  

170 000,00  

 

85403  

 

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  

170 000,00  

0,00  

170 000,00  

 

6050  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

170 000,00  

0,00  

170 000,00  

 

Budowa oczyszczalni ścieków dla SOSW w   Zuzeli  

170 000,00  

0,00  

170 000,00  

 

Dochody własne jst  

110 000,00  

0,00  

110 000,00  

 

Środki własne  

110 000,00  

0,00  

110 000,00  

 

Kredyty i   pożyczki  

60 000,00  

0,00  

60 000,00  

 

Pożyczka  

60 000,00  

0,00  

60 000,00  

Razem  

14   804   155,00  

0,00  

14   804   155,00  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »