| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII N/157/12 Rady Gminy Somianka

z dnia 11 października 2012r.

w sprawie:zmian do Uchwały budżetowej Nr XVII/100/11 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2011 roku

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 4, ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art 217, art. 235, i   art. 236 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm) uchwala się co następuje:  

§ 1.  

Dokonuje się zmian w   planie wydatków w   budżecie gminy na 2012 rok zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§ 2.  

Plan wydatków inwestycyjnych na 2012 rok w   kwocie 4.767.087,00 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.  

§ 3.  

Budżet Gminy po zmianach zamyka się:  

1.   po stronie dochodów kwotą 20.605.825,63 zł w   tym dochody bieżące to kwota 15.917.201,63 zł, dochody majątkowe to kwota 4.688.624,00 zł oraz dochody związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych gminie kwotą 2.165.052,13 zł,  

2.   po stronie wydatków kwotą 20.631.190,31 zł w   tym wydatki bieżące 15.864.103,31 zł wydatki majątkowe to kwota 4.767.087,00 zł oraz wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych gminie kwotą 2.165.052,13 zł.  

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 5.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   obowiązuje w   roku budżetowym 2012 r. i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy .  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Krzysztof Jan   Rakowski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII N/157/12
Rady Gminy Somianka
z dnia 11 października 2012 r.
Zalacznik1.doc

Zmiany w   planie wydatków w   budżecie gminy na 2012 rok  

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXVII N/157/12
Rady Gminy Somianka
z dnia 11 października 2012 r.
Zalacznik1a.doc

Zadania inwestycyjne w   2012 r.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »