| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 690/xxvi/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 24 października 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 212 i 254               ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./

Rada Miejska uchwala co następuje:                                          

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2012 o kwotę 109 zł

Dział

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

109

Rozdz.

75618

WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW

109

§

0920

POZOSTAŁE ODSETKI

109

§ 2.

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2012 o kwotę 166 028 zł

Dział

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

166 028

Rozdz.

75621

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

166 028

§

0010

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

166 028

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2012 o kwotę 76 972 zł

Dział

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

31 972

Rozdz.

75702

OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

31 972

§

8090

KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE

31 972

Dział

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

45 000

Rozdz.

90015

OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG

45 000

§

4270

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

45 000

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 4.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2012 o kwotę 243 000 zł

Dział

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

5 000

Rozdz.

70005

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

5 000

§

6050

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

5 000

zgodnie z załącznikiem nr 2

Dział

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

226 000

Rozdz.

90015

OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG

226 000

§

6050

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

226 000

zgodnie z załącznikiem nr 2

Dział

926

KULTURA FIZYCZNA

12 000

Rozdz.

92601

OBIEKTY SPORTOWE

12 000

§

6050

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

12 000

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 5.

Zwiększa się rozchody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2012 o kwotę 109 zł

§ 992

SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

109

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 7.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.               o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi  zmianami/ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszeniena tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.              

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

Przewodniczacy Rady Miejskiej w Piasecznie


inż. Andrzej Swat


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 690/xxvi/2012
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 24 października 2012 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 690/xxvi/2012
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 24 października 2012 r.
Zalacznik2.xls


Uzasadnienie

              Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie

zmiany planu budżetu w 2012 roku.              

W związku z mniejszymi wpływami niż pierwotnie planowano z tytułu podatku dochodowego              

od osób fizycznych zmniejsza się dochody o kwotę 166 028 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji zwiększa się wydatki o kwotę 45 000 zł z przeznaczeniem

na zadanie: wymiana wyeksploatowanych i skorodowanych opraw rtęciowych na oprawy

energooszczędne. Jednocześnie zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 243 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 na zadaniach, których koszt wykonania okazał się niższy niż planowano.

W związku z przedłużającym się terminem przekazania przez Gminę Piaseczno zobowiązań

wynikających z Umowy Nr 3/08/OW-GW/WF/102 z dnia 20.05.2008 r. do Przedsiębiorstwa

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. zwiększa się środki o kwotę 31 972 zł na zapłatę

prowizji za sporządzenie aneksu zmieniającego termin spłaty raty kapitałowej wyżej wymienionego

kredytu. Obecnie oczekujemy na wyrażenie zgody przez Zarząd BOŚ S.A na zmianę kredytobiorcy.

Następnie zmianę będzie rozpatrywał Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Jednocześnie zwiększa się rozchody o kwotę 109 zł na spłatę wyżej wymienionego kredytu. Kwota

stanowi różnicę między aktualnych zadłużeniem z tytułu kredytu tj. 100 385 608,96 zł, a kwotą

wynikającą z Uchwały Nr 70 Zgromadzenia Wspólników Spółki PWiK w Piasecznie Sp. z o.o.

tj. 100 385 500 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jagoda Knopp

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »