| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 693/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 24 października 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./                                          

Rada Miejska uchwala co następuje:                                          

§ 1.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2012 o kwotę 56 000 zł

Dział

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

56 000

Rozdz.

90095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

56 000

§

4270

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

56 000

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2012 o kwotę 56 000

Dział

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

56 000

Rozdz.

60004

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

56 000

§

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

56 000

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 4.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.              

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

Przewodniczacy Rady Miejskiej w Piasecznie


mgr inż. Andrzej Swat


Załącznik do Uchwały Nr 693/XXVI/2012
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 24 października 2012 r.
Zalacznik1.doc


Uzasadnienie

              Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany

planu budżetu w 2012 roku.              

Na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu Publicznego przesuwa się wydatki w wysokości

56 000 zł z dowozu osób na Zadanie 2 Zalesie Górne - odwodnienie południowej części na podstawie

kierunku spływu wód. Zgodnie z protokołem z dnia 13.09.2012 nastąpiła zmiana asortymentu robót

polegająca na zamianie odtworzenia rowu w lesie na odcinku 140 mb na rurociąg z uwagi na nie

osiągnięcie przez drzewostan sosnowy wieku rębnego. Zmiana asortymentu robót powoduje znaczną

podwyżkę kosztów wykonania zadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »