| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 694/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 24 października 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./                                          

Rada Miejska uchwala co następuje:                                          

§ 1.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2012 o kwotę 2 300 zł

Dział

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

2 300

Rozdz.

85305

ŻŁOBKI

2 300

§

4110

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

2 300

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2012 o kwotę 2 300 zł

Dział

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

2 300

Rozdz.

85305

ŻŁOBKI

2 300

§

4440

ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

2 300

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 4.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art.. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.              

o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi              

zmianami/ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego              

i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie              

na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.              

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

Przewodniczacy Rady Miejskiej w Piasecznie


mgr inż. Andrzej Swat


Uzasadnienie

              Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie

zmiany planu budżetu w 2012 roku.              

Na wniosek Żłobka Miejskiego przesuwa się wydatki w wysokości 2 300 zł z odpisów na zakładowy

fundusz świadczeń socjalnych na składki społeczne. Zmiana wynika z podwyższenia składki ZUS

na ubezpieczenie rentowe opłacanej przez pracodawcę od 01.02.2012 do wysokości 6,5%.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »