| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 695/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 24 października 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./                                          

Rada Miejska uchwala co następuje:                                          

§ 1.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2012 o kwotę 1 270 zł

Dział

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1 270

Rozdz.

80104

PRZEDSZKOLA

1 270

§

4040

DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE

1 270

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2012 o kwotę 1 270 zł

Dział

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1 270

Rozdz.

80104

PRZEDSZKOLA

1 270

§

4010

WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

1 270

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 4.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art.. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.              

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

Przewodniczacy Rady Miejskiej w Piasecznie


mgr inż. Andrzej Swat


Uzasadnienie

              Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu

budżetu w 2012 roku.              

Na wniosek Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie przesuwa się wydatki w wysokości

1 270 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne. W związku ze śmiercią pracownika

Przedszkola Nr 10 należy niezwłocznie uregulować wszelkie należności wynikające ze stosunku pracy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »