| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 697/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 24 października 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./                                          

Rada Miejska uchwala co następuje:                                          

§ 1.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2012 o kwotę 6 000 zł

Dział

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

6 000

Rozdz.

92109

DOMY I OŚRODKI KULTURY,ŚWIETLICE I KLUBY

6 000

§

4270

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

6 000

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2012 o kwotę 6 000 zł

Dział

926

KULTURA FIZYCZNA

6 000

Rozdz.

92605

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

6 000

§

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

6 000

§ 3.

W Uchwale Nr 632/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piaseczno na rok 2012 załącznik nr 3 zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.              

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 5.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszeniena tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.              

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

Przewodniczacy Rady Miejskiej w Piasecznie


mgr inż. Andrzej Swat


Załącznik do Uchwały Nr 697/XXVI/2012
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 24 października 2012 r.
Zalacznik1.xls


Uzasadnienie

              Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2012 roku.

Na wniosek Sołtysa wsi Gołków przesuwa się wydatki wysokości 6 000 zł z zajęć sportowych dla mieszkańców na remont budynku świetlicy. Budynek świetlicy wymaga generalnego remontu, tak więc dodatkowe środki przyspieszą udostępnienie świetlicy mieszkańcom. Środki nie będą częścią funduszu sołeckiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »