| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 703/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 24 października 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./                                          

Rada Miejska uchwala co następuje:                                          

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2012 o kwotę 5 000 zł

Dział

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

5 000

Rozdz.

75618

WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW

5 000

§

0920

POZOSTAŁE ODSETKI

5 000

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2012 o kwotę 5 000 zł

Dział

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

5 000

Rozdz.

75405

KOMENDY POWIATOWE POLICJI

5 000

§

3000

WPŁATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY

5 000

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 4.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.              

o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi              

zmianami/ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego              

i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie              

na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.              

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

Przewodniczacy Rady Miejskiej w Piasecznie


mgr inż. Andrzej Swat


Uzasadnienie

              Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu

budżetu w 2012 roku.              

Na wniosek Biura Promocji i Informacji Gminy zwiększa się wydatki o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem              

na nagrodę dla osoby, która przyczyni się do ujęcia sprawców dewastacji fasady kościoła i tablic              

pamiątkowych w Zalesiu Dolnym.

Jednocześnie w związku z większymi wpływami niż planowano zwiększa się dochody z tytułu

odsetek od nieterminownych wpłat za zajęcie pasa drogowego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »