| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/275/12 Rady Miasta Otwocka

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 233 pkt. 3, art. 236 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Zmniejsza się dochody budżetu miasta o   kwotę 970 599 zł oraz wydatki budżetu miasta o   kwotę 512 000 zł, zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do uchwały.  

2.   Planowana kwota dochodów wynosi 114 696 133 zł. w   tym:  

a)   bieżące w   kwocie 105 501 688 zł,  

b)   majątkowe w   kwocie 9   194 445 zł.  

3.   Planowana kwota wydatków po zmianie wynosi 112 317 867 zł. w   tym:  

a)   bieżące w   kwocie 103 043 701 zł,  

b)   majątkowe w   kwocie 9   274 166 zł.  

§   2.   1.   Dokonuje się przesunięć w   planie wydatków kwoty 341 605 zł, zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do uchwały.  

2.   Dokonuje się przesunięć w   planie dochodów kwoty 388 000 zł, zgodnie z   załącznikiem Nr 3   do uchwały.  

§   3.   Ustala się zgodnie z   załącznikiem Nr 4   do uchwały:  

a)   nadwyżkę budżetu w   wysokości 2   378 266 zł,  

b)   przychody budżetu w   wysokości 2   101 034 zł z   tytułu wolnych środków,  

c)   rozchody budżetu w   kwocie 4   479 300 zł, z   następujących tytułów:  

-   spłaty otrzymanych kredytów w   kwocie 2   108 156 zł,  

-   spłaty otrzymanych pożyczek w   kwocie 2   371 144 zł.  

§   4.   Ustala się plan dochodów, o   których mowa w   art. 223 ust. 1   ustawy o   finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z   załącznikiem Nr 5   do uchwały.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.  

§   6.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Piotr   Kudlicki


Uzasadnienie

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/275/12
Rady Miasta Otwocka
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

uzasadnienie  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/275/12
Rady Miasta Otwocka
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

275 zał 1  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/275/12
Rady Miasta Otwocka
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik3.pdf

275 zał 2  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/275/12
Rady Miasta Otwocka
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik4.pdf

275 zał 3  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/275/12
Rady Miasta Otwocka
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik5.pdf

275 zał 4  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/275/12
Rady Miasta Otwocka
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik6.pdf

275 zał 5  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »