| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/99/12 Rady Gminy Nur

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.235, art.237 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych ( Dz. U. z   2009 r., Nr 157, poz.1240 z   późn. zm.)uchwala się , co następuje:  

§   1.   Zwiększa się plan dochodów budżetowych o   kwotę 57.942,37 zł, zgodnie z   Załącznikiem Nr 1   do niniejszej Uchwały.  

§   2.   Zwiększa się plan wydatków budżetowych o   kwotę 57.942,37 zł, zgodnie z   Załącznikiem Nr 2   do niniejszej Uchwały.  

§   3.   Budżet gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:  

-   po stronie dochodów 9.404.315 zł, w   tym:  

a)   dochody bieżące w   kwocie 8.147.813,32 zł,  

b)   dochody majątkowe w   kwocie 1.256.501,68zł,  

-   po stronie wydatków 10.040.890,88 zł , w   tym:  

a)   wydatki bieżące w   kwocie 7.776.702,63 zł ,  

b)   wydatki majątkowe w   kwocie 2.264.188,25 zł.  

§   4.   Ustala się limit wydatków inwestycyjnych na rok 2012 zgodnie z   Załącznikiem Nr 3   do niniejszej Uchwały.  

§   5.   1.   Ustala się deficyt w   wysokości   636.575,88 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z   zaciągniętych kredytów w   wysokości 165.713,78 zł oraz wolnych środków w   kwocie 470.862,10 zł.  

2.   Ustala się przychody budżetu Gminy Nur w   kwocie 986.575,88 zł oraz rozchody budżetu Gminy Nur w   kwocie 350.000 zł zgodnie z   Załącznikiem Nr 4   do niniejszej Uchwały.  

§   6.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   obowiązuje w   roku budżetowym 2012 oraz podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marek   Góral

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/99/12
Rady Gminy Nur
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/99/12
Rady Gminy Nur
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/99/12
Rady Gminy Nur
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/99/12
Rady Gminy Nur
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/99/12
Rady Gminy Nur
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Fiszer

Starszy Specjalista ds. Projektów HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »