| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 88/2012 Prezydenta Miasta Pruszkowa

z dnia 24 października 2012r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2012 rok

Na podstawie art. 30,ust.2 pkt 4, ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku - o   samorządzie gminnym ( Dz.U. z   2001 r Nr 142, poz.1591 z   późn.zm.), art. 257 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009r Nr 157, poz.1240 z   późn.zm. ) - Prezydent Miasta Pruszkowa zarządza, co następuje:  

§   1.   W budżecie Miasta Pruszkowa na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:  

 

- po stronie wydatków:  

zmniejszyć:  

zwiększyć:  

 

Ogółem:  

 

 

535 560  

535 560  

 

Dział  

750  

Administracja publiczna  

1 800  

26 800  

Rozdz.  

75075  

Promocja jednostek samorządu terytorialnego  

1 800  

26 800  

§  

4170  

Wynagrodzenia bezosobowe  

-  

2 000  

§  

4300  

Zakup usług pozostałych  

-  

24 800  

§  

4430  

Różne opłaty i   składki  

1 800  

-  

Dział  

758  

Różne rozliczenia  

25 000  

-  

Rozdz.  

75818  

Rezerwy ogólne i   celowe  

25 000  

-  

§  

4810  

Rezerwy  

25 000  

-  

Dział  

852  

Pomoc społeczna  

443 300  

443 300  

Rozdz.  

85206  

Wspieranie rodziny  

3 000  

8 800  

§  

4330  

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  

3 000  

-  

§  

4430  

Różne opłaty i   składki  

-  

8 800  

Rozdz.  

85212  

Świadczenia rodzinne, świadczenie z   funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe z   ubezpieczenia społecznego  

1 500  

1 500  

§  

4170  

Wynagrodzenia bezosobowe (zadania zlecone)  

500  

-  

§  

4430  

Różne opłaty i   składki (zadania zlecone)  

-  

1 500  

§  

4700  

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zadania zlecone)  

1 000  

-  

Rozdz.  

85214  

Zasiłki i   pomoc w   naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe  

240 000  

424 400  

§  

3110  

Świadczenia społeczne  

-  

416 400  

§  

4300  

Zakup usług pozostałych  

-  

8 000  

§  

4330  

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  

240 000  

-  

Rozdz.  

85215  

Dodatki mieszkaniowe  

40 000  

-  

§  

3110  

Świadczenia społeczne  

40 000  

-  

Rozdz.  

85216  

Zasiłki stałe  

65 000  

-  

§  

3110  

Świadczenia społeczne  

65 000  

-  

Rozdz.  

85219  

Ośrodki pomocy społecznej  

18 800  

8 600  

§  

3020  

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  

3 000  

-  

§  

4140  

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

6 800  

-  

§  

4170  

Wynagrodzenia bezosobowe  

1 800  

-  

§  

4270  

Zakup usług remontowych  

5 200  

-  

§  

4300  

Zakup usług pozostałych  

2 000  

-  

§  

4400  

Opłaty za administrowanie i   czynsze za budynki, lokale i   pomieszczenia garażowe  

-  

8 600  

Rozdz.  

85295  

Pozostała działalność  

75 000  

-  

§  

3110  

Świadczenia społeczne (zadania własne)  

75 000  

-  

Dział  

854  

Edukacyjna opieka wychowawcza  

61 460  

61 460  

Rozdz.  

85415  

Pomoc materialna dla uczniów  

61 460  

61 460  

§  

3240  

Stypendia dla uczniów  

59 330  

59 330  

§  

3260  

Inne formy pomocy dla uczniów  

2 130  

2 130  

Dział  

900  

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

4 000  

4 000  

Rozdz.  

90001  

Gospodarka ściekowa i   ochrona wód  

4 000  

4 000  

§  

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

4 000  

-  

§  

4270  

Zakup usług remontowych  

-  

4 000  

§   2.   O dokonanych zmianach należy złożyć informację na Sesji Rady Miejskiej w   Pruszkowie.  

§   3.   Zarządzenie wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.  

 

 

Prezydent Miasta Pruszkowa  


Jan   Starzyński

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »