| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/439/2014 Rady Miejskiej w Kozienicach

z dnia 27 marca 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom nagród i dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. oraz art. 30 ust. 6, 10, 10a, 10b ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U.2014.191. z późniejszymi zmianami)

- u c h w a l a s i ę,  co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwały Nr XXX/372/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26.02.2009r. z późniejszymi zmianami w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom nagród i dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego wprowadza się następujące zmiany :

1. Uchyla się ust.7 § 6

2. Dodaje się ust. 7a § 6 w brzmieniu:

- „7a. Dodatek motywacyjny w trakcie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego oraz świadczenia rehabilitacyjnego jest wliczany do podstawy wymiaru tych świadczeń i tym samym nie jest wypłacany za ten okres w całości”

3. Uchyla się pkt.2 ust.1 § 12

4. Dodaje się pkt. 2a ust. 1 § 12 w brzmieniu:

- „2a. Powierzenia wychowawstwa klasy, w wysokości 5 zł za jednego ucznia.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1.09.2014r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach


Mariusz Prawda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Kafliński

Radca prawny. Ekspert w zakresie prawa kapitałowego, funduszy inwestycyjnych oraz prawa korporacyjnego i cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »