| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/155/14 Rady Gminy w Wiśniewie

z dnia 23 kwietnia 2014r.

w sprawie podziału Gminy Wiśniewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym( Dz.U. z   2013r. poz.594 z   późn. zm.) oraz art. 418 § 1, art. 419 § 2   i 4   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, z   późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Wiśniewo uchwala się, co następuje:  

§ 1.  

Dla wyboru Rady Gminy w   Wiśniewie dokonuje się podziału Gminy Wiśniewo na okręgi wyborcze, ustala ich granice i   numery oraz liczbę radnych wybieranych w   każdym okręgu wyborczym w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§ 2.  

Traci moc Uchwała Nr XIX/67/12 Rady Gminy w   Wiśniewie z   dnia 2   sierpnia 2012 roku w   sprawie podziału Gminy Wiśniewo na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w   każdym okręgu wyborczym.  

§ 3.  

Na powyższą uchwałę wyborcom w   liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w   Ciechanowie w   terminie 5   dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniewo.  

§ 5.  

Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Mazowieckiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Ciechanowie.  

§ 6.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Roman   Rejniak

 


Załącznik do Uchwały Nr XL/155/14
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 23 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

inFakt

inFakt to firma oferująca nowoczesne usługi księgowe i fakturowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »