| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki

z dnia 3 kwietnia 2014r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr 29/IV/03 Rady Miejskiej w Ząbkach z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 63, poz.1657), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr LI/306/2006 Rady Miasta w Ząbkach z dnia 26 kwietnia 2006 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 113, poz. 3713);

2) uchwałą Nr XXII/146/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 90, poz. 3219);

3) uchwałą Nr XII / 82 /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 148, poz. 4714);

4) rozstrzygnięciem nadzorczym nr LEX-I.4131.86.2011.MZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 lipca 2011r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 184, poz. 5666);

5) uchwałą Nr XL / 350 /2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 maja 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych (Dz.Urz.Woj.Maz. poz. 6153);

6) uchwałą Nr LII / 467 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 stycznia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych (Dz.Urz.Woj.Maz. poz. 1477).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst nie obejmuje:

1) § 2 i 3 uchwały Nr LI/306/2006 Rady Miasta w Ząbkach z dnia 26 kwietnia 2006 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 113, poz. 3713), które stanowią:

“§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.”;

2) § 2-4 uchwały Nr XXII/146/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2008 r. Nr 90, poz. 3219), które stanowią:

“§ 2. W sprawach wszczętych i nie zakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy uchwały, o której mowa w § 1, w dotychczasowym brzmieniu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.”;

3) § 1 pkt 2 oraz §2 i 3 uchwały Nr XII / 82 /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 148, poz. 4714), które stanowią:

a) „2) po § 3 dodaje się § 3a i 3b w brzmieniu:

„§ 3a. Wprowadza się czasowy zakaz sprzedawania, podawania i spożywania napojów alkoholowych podczas imprez masowych i festynów miejskich organizowanych na terenach zamkniętych ulicami:

1) Słowackiego - Traugutta - Legionów - Skorupki - Langiewicza - Dębową -Słowackiego;

2) Wojska Polskiego - Sobieskiego - Bema - Jana Pawła II - Batorego - Piłsudskiego -Targową - Poniatowskiego - 3-go Maja do Orlej i dalej na północ ciągiem pieszym przecinającym tory kolejowe - Kolejową- Wojska Polskiego.

§ 3b. Zakaz, o którym mowa w § 3a, zaczyna obowiązywać na dwie godziny przed wyznaczoną przez organizatora godziną rozpoczęcia imprezy, a przestaje obowiązywać dwie godziny po jej zakończeniu.",

b) „§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.”;

4) § 2 i 3 uchwały Nr XL / 350 /2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 maja 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych (Dz.Urz.Woj.Maz. poz. 6153), które stanowią:

„§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.”;

5) § 2 i 3 uchwały Nr LII / 467 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 stycznia 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych (Dz.Urz.Woj.Maz. poz. 1477), które stanowią:

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.”.

PRZEWODNICZĄCY Rady Miasta Ząbki


Wojciech Gut

Załącznik do Obwieszczenia Nr ....................
Rady Miasta Ząbki
z dnia 3 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik do obwieszczenia Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Kafliński

Radca prawny. Ekspert w zakresie prawa kapitałowego, funduszy inwestycyjnych oraz prawa korporacyjnego i cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »