| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/475/14 Rady Miasta Zielonka

z dnia 24 kwietnia 2014r.

zmieniająca uchwałę o opłacie targowej na 2014 rok

zmieniająca uchwałę o opłacie targowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. (M.P. z 2013 r. poz. 724) Rada Miasta Zielonka uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXVII/411/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie opłaty targowej na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany: W § 2 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: ”Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.” W § 2 dodaje się ust. 5 który otrzymuje następujące brzmienie:

Inkasenci zobowiązani są do wpłaty pobranej opłaty na rachunek bankowy Urzędu Miasta w następujących terminach:

a) do 13 dnia każdego miesiąca za okres od 1 do 10 dnia tego miesiąca,

b) do 23 dnia każdego miesiąca za okres od 11 do 20 dnia tego miesiąca,

c) do 3 dnia każdego miesiąca za okres od 21 do ostatniego dnia miesiąca poprzedniego..

§ 2

Pozostałe paragrafy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zielonka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Zielonka


Andrzej Marek Grodzki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

inFakt

inFakt to firma oferująca nowoczesne usługi księgowe i fakturowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »