| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/205/2014 Rady Gminy Domanice

z dnia 31 marca 2014r.

zmieniająca Uchwałę Nr XX/118/2009 Rady Gminy Domanice z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Domanice

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r., poz. 191) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli Rada Gminy Domanice uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XX/118/2009 Rady Gminy Domanice z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Domanice wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „§ 1 ust. 1. Tworzy się fundusz motywacyjny dla nauczycieli w wysokości 6% wynagrodzenia  zasadniczego nauczycieli.”

2. § 8 otrzymuje następujące brzmienie: „§ 8. Dodatek funkcyjny przysługuje w wysokości określonej w poniższej tabeli:

Typ placówki

Stanowisko

Wysokość dodatku


Szkoły wszystkich typów


Dyrektor

Nauczyciel wychowawca

Opiekun stażu


40%

6%

3%

Za podstawę wysokości dodatku funkcyjnego przyjmuje się stawkę zasadniczego wynagrodzenia nauczyciela mianowanego z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym.”

3. § 21 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie: „§ 21 ust.1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkole podstawowej i gimnazjum przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy uzależniony od liczby członków rodziny wypłacany co miesiąc w wysokości:

a) od 1 – 3 osób     - 10 zł

b) 4 i więcej osób   - 20 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domanice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Jolanta Urbanek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »