| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/202/2014 Rady Gminy Poświętne

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XIX/105/2012 Rady Gminy Poświętne w sprawie podziału gminy Poświętne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 § 1-3 oraz § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.[1])) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594, zm.: poz. 645 i poz.1318) Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/105/2012 Rady Gminy Poświętne w sprawie podziału gminy Poświętne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych prostuje się oczywistą omyłkę pisarską w ten sposób, że wyrażenie w trzecim wierszu od góry tj. „z dnia 20 listopada 2012 r. „ otrzymuje brzmienie : „ z dnia 27 listopada 2012 r.”.

§ 2. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie oraz w BIP-ie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Mariusz Kaim


Uzasadnienie

do UCHWAŁY Nr XXX/202/2014

RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XIX/105/2012 Rady Gminy Poświętne w sprawie podziału gminy Poświętne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

W dniu 27 listopada 2012 r. odbyła się XIX sesja Rady Gminy Poświętne, na której między innymi została podjęta uchwała Nr XIX/105/2012 w sprawie podziału gminy Poświętne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. W uchwale tej popełniono oczywisty błąd pisarski błędnie wpisując datę podjęcia uchwały. Zarówno protokół z przebiegu XIX sesji jak i załącznik do tej uchwały wskazują na to, że uchwała została podjęta 27 listopada 2012 r. a nie 20 listopada 2012 r. Powyższa oczywista omyłka pisarska nastąpiła w trakcie edycji treści uchwały do systemu XML.

Sprostowanie powyższego błędu nie prowadzi do merytorycznej zmiany tekstu powyższego aktu prawnego.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i poz. 180.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »