| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/368/2014 Rady Powiatu Przasnyskiego

z dnia 16 kwietnia 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usuwania, w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 130 a ust.6  ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 595, z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym, w przypadkach określonych w art. 130 a ust. 1 , 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami) w wysokości określonej w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się koszty, o których  mowa w art. 130a ust. 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym w wysokości:

1) dla rowerów, motocykli i pojazdów do 3 ton dopuszczalnej masy całkowitej - 100 zł,

2) dla pojazdów powyżej 3 ton dopuszczalnej masy całkowitej i pojazdów  przewożących          materiały niebezpieczne - 200 zł.

2. Do pokrycia tych kosztów obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku  odstąpienia        od usunięcia pojazdu, gdy po wydaniu dyspozycji usunięcia  ustały przyczyny jego         usunięcia.

§ 3. Traci moc uchwała  Nr XV/174/12 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usuwania i przechowywania pojazdu, w przypadku odstąpienia od  wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.                                                        

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązywania do 31 grudnia 2014 r.

Przewodniczący Rady


mgr Marek Walędziak


Załącznik do Uchwały Nr XLIV/368/2014
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik 1 do
Uchwały Rady Powiatu
Nr XLIV/368/2014
z dnia 16 kwietnia 2014r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »