| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 394/VI/2014 Rady Miasta Józefowa

z dnia 9 kwietnia 2014r.

w sprawie nadania nazwy ulicy

Na podstawie art.   18   ust.   2   pkt 13   i   art.   40   ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.   U.   z   2013   r., poz. 594   ze zm.)   uchwala się, co następuje:  

§   1.  

Drodze gminnej, bez nazwy, położonej w   Józefowie w   rejonie ul. Nadwiślańskiej i   ul. Księżycwej, oznaczonej w   ewidencji gruntów jako działki ew. nr 4/14, część 20   i   21/3 z   obrębu 16, która stanowi własność Gminy Miasta Józefowa, nadaje się nazwę   RADOSNA.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miasta Józefowa.  

§   3.  

Uchwała podlega opublikowaniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14   dni od daty ogłoszenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa  


Marianna   Jakubowska


Uzasadnienie

Drodze gminnej, bez nazwy, położonej w   Józefowie w   rejonie ul. Nadwiślańskiej i   ul. Księżycwej, oznaczonej w   ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 4/14, część 20   i   21/3 z   obrębu 16   proponuje się nazwę Radosna.  

Uchwałą Rady Miasta Józefowa Nr 289/V/10 z   dn. 28   stycznia 2010   r. powyższej drodze nadano kategorię drogi gminnej.  

Nadanie nazwy powyższej drodze umożliwi nadanie numerów porządkowych budynkom położonym przy tej drodze. Działki położone wzdłuż tej drogi są działkami budowlanymi.  

Obecnie numeracja porządkowa na działka budowlanych położonych w   okolicy przedmiotowej drogi jest nadawana od ulicy Nadwiślańskiej.  

Z wnioskiem o   nadanie nazwy ul. Radosna wystąpili właściciele nieruchomości położonych przy tej drodze.  

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa  

Marianna Jakubowska  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »