| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 399/VI/2014 Rady Miasta Józefowa

z dnia 9 kwietnia 2014r.

w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych, utworzonych na terenie miasta Józefowa

Na podstawie art.   18   ust.   2   pkt. 15   ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. o   samorządzie gminnym (Dz.   U.   z   2013   r., poz. 594   z   późn. zm.) oraz art.   419   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011   r. Kodeks wyborczy ( Dz.   U.   Nr 21, poz. 112   z   późn. zm.) -   Rada Miasta Józefowa   , działając na wniosek Burmistrza Miasta uchwala, co następuje:  

§   1.  

Dokonuje się zmiany opisu granic okręgów wyborczych, utworzonych na terenie miasta Józefowa uchwałą Nr 198/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z   dnia 19 października 2012 r. w   sprawie podziału miasta Józefowa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i   liczby radnych wybieranych w   każdym okręgu, zgodnie z   załącznikiem do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.  

§   3.  

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Warszawie.  

§   4.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i   w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa  


Marianna   Jakubowska

 


Załącznik do Uchwały Nr 399/VI/2014
Rady Miasta Józefowa
z dnia 9 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH  


Uzasadnienie

Uchwałą Nr 198/VI/2012 z   dnia 19   października 2012   r. Rada Miasta Józefowa dokonała podziału miasta Józefowa na 15   stałych jednomandatowych okręgów wyborczych, określając ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w   każdym okręgu.  

W związku z   podjęciem uchwały o   zmianie opisu obwodów głosowania, polegającej na dopisaniu nowych nazw ulic (u. Nowy Świat i   ul. Radosna) oraz rozszerzeniu numeracji porządkowej na niektórych ulicach zachodzi również potrzeba dokonania zmian w   opisach granic okręgów wyborczych.  

Uchwała ma charakter porządkowy i   nie   powoduje zmiany granic okręgów wyborczych, uzupełnia jedynie opis granic tych okręgów  

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa  

Marianna Jakubowska  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »