| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/273/2014 Rady Miejskiej Węgrowa

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli publicznych w Węgrowie

Na podstawie art. 14 ust. 5, pkt. 1 lit. a i pkt 2 oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Za zajęcia świadczone przez przedszkola ponad czas realizacji podstawy programowej, a obejmujące następujące zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne:

1) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka;

2) zabawy aktywizujące oraz badawczo-rozwijające zainteresowania otaczającym światem;

3) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne, rozwijające zdolności dzieci oraz zaspakajające ich potrzebę aktywności i zainteresowania;

4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka;

5) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu dzieci w przedszkolu;

6) prowadzenie zajęć relaksacyjno-wyciszających;

7) nauka języka obcego;

8) zajęcia z rytmiki; ustala się opłatę za 1 godzinę realizacji w/w zajęć w wysokości 1 zł.

2. Przedszkola realizują nieodpłatnie 5-godzinną podstawę programową w godzinach od 8.00 do 13.00.

§ 2.

Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w §1.

§ 3.

1. Zwalnia się z opłaty o której mowa w §1, rodziców (opiekunów prawnych):

a) wychowujących troje i więcej dzieci, bez względu na liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola, pozostających na utrzymaniu rodziców (opiekunów) i zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do 24 roku życia.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr VIII/33/2011 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 6 czerwca 2011 roku z późniejszymi zmianami w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli publicznych w Węgrowie (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 117, poz. 3706 z dnia 6 lipca 2011 r.).

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Węgrowa.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Węgrowa


Krzysztof Wyszogrodzki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Woźniak

Adwokat - ekspert w dziedzinie prawa rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »