| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr KB.0050.51.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

z dnia 22 października 2012r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku

Działając na podstawie art. 26 ust. 1, w związku z art. 30 ust. 2, pkt 4 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                                                        

o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 257 ust. 3 ustawy o finansach                                                        

publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r /Dz.U. nr 157 poz.1240/ zarządzam co następuje:                                                        

§ 1.

Przenieść plan dochodów w budżecie Gminy Piaseczno w 2012 roku w kwocie 19 000 zł

Dział

Rozdz.

§

Tytuł

Zwiększenie

Zmniejszenie

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

19 000

60016

DROGI PUBLICZNE GMINNE

19 000

6300

DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH

19 000

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

19 000

75412

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

19 000

6300

DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH

19 000

Razem :

19 000

19 000

§ 2.

Przenieść plan wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2012 roku w kwocie       143 765              

Dział

Rozdz.

§

Tytuł

Zwiększenie

Zmniejszenie

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

143 765

143 765

80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

20 975

21 300

3020

WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ

700

4170

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

1 000

4210

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

10 145

4240

ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK

10 000

4270

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

10 000

4280

ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH

900

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

8 700

4350

ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET

230

4410

PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE

600

80104

PRZEDSZKOLA

15 490

15 490

3020

WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ

1 390

4210

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

1 840

4240

ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK

1 400

4270

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

13 650

4280

ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH

800

4350

ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET

500

4370

OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ

1 350

4700

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

10 050

80110

GIMNAZJA

104 000

76 800

3020

WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ

800

4210

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

47 000

4240

ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK

19 000

4260

ZAKUP ENERGII

104 000

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

10 000

80146

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

29 475

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

2 375

4700

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

27 100

80148

STOŁÓWKI SZKOLNE

3 300

700

3020

WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ

100

4210

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

3 300

4270

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

600

Razem :

143 765

143 765

§ 3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity               Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno -www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.                                          

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.                                          


Uzasadnienie

              W wyniku realizacji budżetu 2012 roku po stronie wydatków są konieczne przesunięcia w planie.

Zmienia się klasyfikację dotacji przyznanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 19 000 zł na zakup zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych dla OSP Chojnów oraz motopompy szlamowej dla OSP Jazgarzew. Uchwałą Nr 637/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 w sprawie zmiany uchwy budżetowej zwiększono plan dochodów błędnie wskazując klasyfikację działu i rozdziału środków.

Na wniosek Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie przesuwa się wydatki w wysokości 143 765 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia, cyfrową szkołę Szkoły Podstawowej w Jazgarzewie, opłaty za internet, delegację służbowe pracowników, naprawę ogrodzenia w Przedszkolu Nr 9, zapłatę za ogrzewanie w Gimnazjum nr 1, środki czystości do stołówki szkolnej.

Skarbnik Miasta i Gminy Piaseczno


mgr inż. Agnieszka Kowalska

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno


inż. Zdzisław Lis

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »