| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr KB.0050.52.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku

Działając na podstawie art. 26 ust. 1, w związku z art. 30 ust. 2, pkt 4 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                                                        

o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 257 ust. 3 ustawy o finansach                                                        

publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r /Dz.U. nr 157 poz.1240/ zarządzam co następuje:                                                        

§ 1.

Zwiększyć plan dochodów w budżecie Gminy Piaseczno w 2012 roku w kwocie        17 381              

Dział

Rozdz.

§

Tytuł

Zwiększenie

Zmniejszenie

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

17 381

01095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

17 381

2010

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

17 381

Razem :

17 381

§ 2.

Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2012 roku w kwocie               17 381              

Dział

Rozdz.

§

Tytuł

Zwiększenie

Zmniejszenie

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

17 381

01095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

17 381

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

341

4430

RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

17 040

Razem :

17 381

§ 3.

Przenieść plan wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2012 roku w kwocie 2 059 zł

Dział

Rozdz.

§

Tytuł

Zwiększenie

Zmniejszenie

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2 059

2 059

75075

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

2 059

2 059

4170

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

2 059

4210

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

559

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

1 500

Razem :

2 059

2 059

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity               Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno -www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.                                                                      

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.                                          


Uzasadnienie

              Na postawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 207 z dnia 16.10.2012 o zwiększeniu dotacji w dziale 010 rozdziale 01095 § 2010 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 17 381 zł. Środki zostaną przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.              

Na wniosek Biura Promocji i Informacji Gminy przesuwa się wydatki między paragrafami w wysokości 2 059 zł w ramach zadania "Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań" funduszu sołeckiego Wólki Kozodawskiej.              

Skarbnik Miasta i Gminy Piaseczno


mgr inż. Agnieszka Kowalska

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno


inż. Zdzisław Lis

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »