| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr KB.0050.53.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku

Działając na podstawie art. 26 ust. 1, w związku z art. 30 ust. 2, pkt 4 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                                                        

o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 257 ust. 3 ustawy o finansach                                                        

publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r /Dz.U. nr 157 poz.1240/ zarządzam co następuje:                                                        

§ 1.

Zwiększyć plan dochodów w budżecie Gminy Piaseczno w 2012 roku w kwocie   31 283 zł

Dział

Rozdz.

§

Tytuł

Zwiększenie

Zmniejszenie

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

31 283

85415

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

31 283

2030

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN

31 283

Razem :

31 283

§ 2.

Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2012 roku w kwocie 31 283 zł

Dział

Rozdz.

§

Tytuł

Zwiększenie

Zmniejszenie

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

31 283

85415

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

31 283

3240

STYPENDIA DLA UCZNIÓW

29 013

3260

INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW

2 270

Razem :

31 283

§ 3.

Przenieść plan wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2012 roku w kwocie 99 440 zł

Dział

Rozdz.

§

Tytuł

Zwiększenie

Zmniejszenie

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

60 000

60 000

70005

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

60 000

60 000

4270

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

60 000

25 000

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

35 000

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

39 440

39 440

80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

22 250

22 250

4210

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

21 180

4240

ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK

250

4260

ZAKUP ENERGII

20 000

4280

ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH

1 000

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

1 000

4350

ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET

20

4370

OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ

800

4430

RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

250

80104

PRZEDSZKOLA

16 120

16 350

4210

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

15 320

4270

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

2 000

4280

ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH

400

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

10 000

4350

ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET

150

4370

OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ

400

4430

RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

230

4700

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

3 970

80146

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

970

4700

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

970

80148

STOŁÓWKI SZKOLNE

100

100

4210

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

100

4280

ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH

100

80195

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

740

3020

WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ

740

Razem :

99 440

99 440

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity               Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno -www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.                                                                      

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.


Uzasadnienie

              Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 206 z dnia 16.10.2012 roku o zwiększeniu  dotacji w dziale 854 rozdziale 85415 § 2030 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 2 270 zł. Środki przeznacza się na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku "Wyprawka szkolna".              

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 219 z dnia 22.10.2012 o zwiększeniu dotacji w dziale 854 rozdziale 85415 § 2030 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 29 013 zł. Środki przeznacza się na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie               z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej przesuwa się wydatki w wysokości 60 000 zł. Zmniejsza się wydatki na przegląd przewodów kominowych oraz remont instalacji sanitarnych w lokalach komunalnych.

Zwiększa się wydatki na kompleksowy projekt remontu i modernizacji budynku komunalnego przy ul. Nadarzyńskiej 1 w Piasecznie.

Skarbnik Miasta i Gminy Piaseczno


mgr inż. Agnieszka Kowalska

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno


inż. Zdzisław Lis

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Krawczyk

Instruktor American Heart Association (pierwsza pomoc).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »