| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 795/XLVI/2014 Rady Miasta Płocka

z dnia 29 kwietnia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Płocka

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz Dz. U. z 2014 r., poz. 379) i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 i poz. 405, Dz. U. z 2013 r., poz. 1563) – Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały  Nr 43/V/02 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2003 r. Nr 13, poz. 395)  zmienionej uchwałą Nr 320/XVII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2003 r. Nr 308, poz. 8314), Nr 431/XXVI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2012r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2012 r., poz. 6449) i Nr 666/XXXIX/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 29 października 2013 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2013 r., poz. 11648) wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Pomiarów odległości dokonuje się, biorąc za podstawę najkrótszą drogę dojścia, licząc  odległość  od  ogólnodostępnego  wejścia do  punktu sprzedaży, w którym przedsiębiorca zamierza prowadzić sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, do wejścia głównego do obiektu chronionego.;

2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

Przez najkrótszą drogę dojścia rozumie się dojście po terenie dopuszczonym do ruchu pieszego, zgodnie z określeniami przyjętymi w ustawie – przepisach dotyczących ruchu drogowego..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka


Artur Jaroszewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »