| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 17/2014 Wójta Gminy Żabia Wola

z dnia 21 marca 2014r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żabia Wola za 2013 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Wójt Gminy Żabia Wola zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Żabia Wola i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Żabia Wola za 2013 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Żabiej Woli oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za 2013 r. stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;

2. informację o stanie mienia Gminy Żabia Wola za rok 2013, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt


Halina Wawruch


Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 17/2014
Wójta Gminy Żabia Wola
z dnia 21 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy ŻABIA WOLA za 2013 rok


Załącznik Nr 1.2 do Zarządzenia Nr 17/2014
Wójta Gminy Żabia Wola
z dnia 21 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŻABIA WOLA ZA 2013 ROK


Załącznik Nr 1.3 do Zarządzenia Nr 17/2014
Wójta Gminy Żabia Wola
z dnia 21 marca 2014 r.
Zalacznik1.3.pdf

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŻABIA WOLA ZA 2013 ROK


Załącznik Nr 1.4 do Zarządzenia Nr 17/2014
Wójta Gminy Żabia Wola
z dnia 21 marca 2014 r.
Zalacznik1.4.pdf

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY ŻABIA WOLA ZA 2013 ROK


Załącznik Nr 1.5 do Zarządzenia Nr 17/2014
Wójta Gminy Żabia Wola
z dnia 21 marca 2014 r.
Zalacznik1.5.pdf

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ŻABIA WOLA ZA 2013 ROK


Załącznik Nr 1.6 do Zarządzenia Nr 17/2014
Wójta Gminy Żabia Wola
z dnia 21 marca 2014 r.
Zalacznik1.6.pdf

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2013 R.


Załącznik Nr 1.7 do Zarządzenia Nr 17/2014
Wójta Gminy Żabia Wola
z dnia 21 marca 2014 r.
Zalacznik1.7.pdf

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2013 R.


Załącznik Nr 1.8 do Zarządzenia Nr 17/2014
Wójta Gminy Żabia Wola
z dnia 21 marca 2014 r.
Zalacznik1.8.pdf

DOTACJE PODMIOTOWE ZA 2013 R.


Załącznik Nr 1.9 do Zarządzenia Nr 17/2014
Wójta Gminy Żabia Wola
z dnia 21 marca 2014 r.
Zalacznik1.9.pdf

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2013 R.


Załącznik Nr 1.10 do Zarządzenia Nr 17/2014
Wójta Gminy Żabia Wola
z dnia 21 marca 2014 r.
Zalacznik1.10.pdf

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZA 2013 ROK NIE OBJĘTE WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI


Załącznik Nr 1.11 do Zarządzenia Nr 17/2014
Wójta Gminy Żabia Wola
z dnia 21 marca 2014 r.
Zalacznik1.11.pdf

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W 2013 ROKU

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »