| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XlIX/300/14 Rady Miejskiej w Iłży

z dnia 10 kwietnia 2014r.

w sprawie zmiany opisu granic w podziale gminy na okręgi wyborcze

Na podstawie art. 419 § 1 i 4, art.420 § 1 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy(Dz. U Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1980r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013 roku  poz. 594 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Iłży uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXVIII/130/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie Podziału gminy na okręgi wyborcze wprowadza się następujące zmiany:

1. W granice okręgu wyborczego Nr III włącza się ulicę „Tatarską”

2. W granice okręgu wyborczego Nr IV włącza się ulicę „Cichą”

§ 2. Uchwałę niezwłocznie przekazuje się Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Iłży

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Iłży.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do kadencji następujących po kadencji w czasie której uchwała weszła w życie.

§ 7. Od niniejszej uchwały wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego, w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości Uchwały Rady Miejskiej w Iłży.

Przewodniczący Rady


Andrzej Pałka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »