| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/195/2014 Rady Gminy Chotcza

z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie sprostowania adresu obwodowej komisji wyborczej nr 1

Na podstawie art.12 § 2,12,13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 1121) ), art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 5942) ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXX/127/2013 Rady Gminy w Chotczy z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia stałych obwodów głosowania na terenie gminy Chotcza prostuje się adres siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 1 w sposób następujący „Remiza OSP w Białobrzegach, Białobrzegi 18b „zastępuje się wyrazami: „Remiza OSP w Białobrzegach, Białobrzegi 18a”.

§ 2. Na niniejszą uchwałę wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Radomiu w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Radomiu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Śmietanka

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz.645, 1318.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »