| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 364/XLI/14 Rady Miejskiej w Chorzelach

z dnia 28 kwietnia 2014r.

w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą "Klub Dziecięcy w Chorzelach"

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami), art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3 (t. j. Dz .U. z 2013 r. poz. 1457) uchwala się co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2014 roku tworzy się gminną jednostkę budżetową pod nazwą Klub Dziecięcy w Chorzelach z siedzibą w Chorzelach przy ul. Wesołej 1, zwany dalej „Klubem".

§ 2. Obszarem działania Klubu jest Gmina Chorzele.

§ 3. 1. Klub zapewnia opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 1 roku życia.

2. Klub w ramach opieki określonej w ust. 1 realizuje funkcje: opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną.

§ 4. Klub prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t .j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami).

§ 5. Statut Klubu zostanie ustalony odrębną uchwałą.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chorzelach

mgr Dariusz Brzezicki


Uzasadnienie

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z zapisu art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r.o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1457), który mówi, że „Gmina tworzy żłobki i kluby dziecięce w formie gminnych jednostek budżetowych."

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »