| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/510/14 Rady Miasta Otwocka

z dnia 1 kwietnia 2014r.

zmieniająca uchwałę Nr X/103/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/88/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie Statutu Żłobka Miejskiego w Otwocku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmianę w uchwale Nr X/103/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/88/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie Statutu Żłobka Miejskiego w Otwocku polegającą na nadaniu nowego brzmienia § 1 pkt. 2 tejże uchwały o następującej treści:

§ 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Opłata za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Otwocku ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Piotr Kudlicki


Uzasadnienie

Ustawodawca wprowadził wymóg unormowania kwestii zasad ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym w statucie żłobka. Materia ta stanowi obligatoryjny element statutu żłobka w myśl art. 11 ust.

2 pkt 4 ustawy z 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Zgodnie z zaproponowanym rozwiązaniem w przypadku nieobecności dziecka w żłobku opłaty za pobyt i wyżywienie nie będą pobierane.

W związku z powyższym należy dokonać stosownej zmiany Statutu Żłobka  Miejskiego w Otwocku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »