| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/522/14 Rady Miasta Otwocka

z dnia 1 kwietnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/498/14 Rady Miasta Otwockaz dnia 25 lutego 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1,2 i 3
w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 260 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVIII/498/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie pozbawienia części publicznych dróg gminnych na terenie Miasta Otwocka dotychczasowej kategorii poprzez wyłączenie z użytkowania, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 w tiret pierwszym dotychczasowy nr ewidencyjny części działki „22/2” zastępuje się numerem „122/2”

2) w § 1 ust. 1 w tiret drugim dotychczasowy nr obrębu „34” zastępuje się numerem „134”

3) w uzasadnieniu do uchwały w tiret pierwszym dotychczasowy nr ewidencyjny części działki „22/2” zastępuje się numerem „122/2”

4) w uzasadnieniu do uchwały w tiret drugim dotychczasowy nr obrębu „34” zastępuje się numerem „134”

5) w załączniku do uchwały dotychczasowy nr ewidencyjny części działki „22/2” zastępuje się numerem „122/2”

6) w załączniku do uchwały dotychczasowy nr obrębu „34” zastępuje się numerem „134”

§ 2. Załącznik do uchwały nr XLVIII/498/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 lutego 2014 roku
w sprawie pozbawienia części publicznych dróg gminnych na terenie Miasta Otwocka dotychczasowej kategorii poprzez wyłączenie z użytkowania zastępuje się załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Piotr Kudlicki


Załącznik do Uchwały Nr L/522/14
Rady Miasta Otwocka
z dnia 1 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Otwocka Nr L/522/14 z dn. 1 kwietnia 2014 r.


Uzasadnienie

W związku z zaistniałymi błędami pisarskimi w uchwale Rady Miasta Otwocka, konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały i dokonanie stosownych zmian.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Teper

Adwokat amerykański

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »