| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/16/14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko

z dnia 10 kwietnia 2014r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze stadionu - boiska sportowego do gry w piłkę nożną wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Garbatka-Letnisko

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) Rada Gminy Garbatka – Letnisko uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulaminu korzystania ze stadionu – boiska sportowego do gry w piłkę nożną wraz
z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Garbatka-Letnisko, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1
do uchwały.

§ 2. Regulamin, o którym mowa w §1, podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Garbatce – Letnisko i na terenie obiektu w miejscowości Garbatka – Letnisko.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Garbatka – Letnisko.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Włodzimierz Mazur


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/16/14
Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 10 kwietnia 2014 r.

REGULAMIN STADIONU PIŁKARSKIEGO
w Garbatce-Letnisko

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje na obszarze Stadionu Piłkarskiego w Garbatce-Letnisko, przy ul. Kolejowej 22

2. Wejście na teren stadionu oznacza automatycznie bezwzględną akceptację zasad na nim obowiązujących.

§ 2. 1. Stadion jest miejscem, na którym odbywają się zajęcia sportowe, rekreacyjno - ruchowe oraz organizowane są imprezy sportowe, rekreacyjno – ruchowe.

2. Stadion nie jest miejscem powszechnie dostępnym.

3. Zasady przebywania na stadionie podczas imprez sportowych lub innych określa organizator.

§ 3. 1. 1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na stadionie:

a) napojów alkoholowych oraz ich spożywania

b) broni wszelkiego rodzaju,

c) przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk,

d) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,

e) fajerwerków, kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych,

f) instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem mechanicznym,

g) kominiarek mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji policji i służby porządkowe.

2. Ponadto zakazuje się:

a) wchodzenie lub przechodzenie przez ogrodzenie,

b) wchodzenie na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów np. boiska

c) rzucania wszelkimi przedmiotami,

d) używanie wulgarnego i obraźliwego słownictwa, obrażania jakichkolwiek osób,

e) rozniecania ognia

f) sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek

g) pisania na budowlach, urządzeniach, ich malowania i oklejania,

h) załatwienia potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania stadionu w inny sposób, szczególnie przez wyrzucanie przedmiotów,

i) wywieszanie na ogrodzeniach flag i transparentów o treściach obraźliwych lub prowokacyjnych

j) wprowadzania psów i innych zwierząt

k) jeżdżenia pojazdami samochodowymi, motocyklami, rowerami i innymi po nawierzchni boiska.

3. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu sportowego Klub nie ponosi odpowiedzialności.

4. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na stadionie będą pociągnięte do odpowiedzialności.

Przewodniczący Rady


Włodzimierz Mazur

                                                       


Uzasadnienie

Uchwalenia Regulaminu korzystania ze stadionu – boiska sportowego do gry
w piłkę nożną wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Garbatka-Letnisko , nałoży na osoby korzystające z w/w obiektu sportowego obowiązek stosowania określonych norm i zasad zachowania,
a także osiągnięcia określonego standardu kultury społecznej.

Uchwalenie Regulaminu umożliwi również odpowiednim służbom stosowne reagowanie w sytuacji rażącego naruszenia porządku publicznego. Umieszczenie tablicy informacyjnej zawierającej tekst Regulaminu na terenie, na którym będzie on obowiązywać, jest konieczne w odniesieniu do ewentualnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu nieszczęśliwych wypadków, kierowanych do Urzędu Gminy Garbatka – Letnisko.

W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały  należy uznać za zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »