| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVI/396/2014 Rady Miasta Sulejówek

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie zmiany załącznika uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr XXXII/248/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Sulejówek i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.[1])) oraz art. 6 r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.[2])), uchwala się co następuje:

§ 1. Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr XXXII/248/2012 z dnia 25 października 2012 r. (Dz. Urz. Woj.2014.2272) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Sulejówek i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, otrzymuje brzmienie w treści załącznika niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta


Halina Wysocka


Załącznik do Uchwały Nr XXXII/248/2012

Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 października 2012 r.

zmieniony Uchwałą Nr LVI/396/2014

Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 marca 2014 r.

SPOSÓB I MIEJSCE GROMADZENIA POSZCZEGÓLNYCH GRUP I FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ ICH ODBIORU

Grupa odpadów komunalnych

Frakcja odpadów komunalnych

Sposób gromadzenia

Miejsce gromadzenia

Miejsce i częstotliwość odbioru odpadów komunalnych

Zabudowa jednorodzinna

Zabudowa wielorodzinna

GRUPA
PODSTAWOWA

zmieszane odpady komunalne

pojemniki 120l, 240l, 1100l
zakupione prze właściciela nieruchomości

teren nieruchomości

raz na dwa tygodnie

dwa razy w tygodniu

szkło

worki z tworzyw sztucznych oznaczone napisem „SZKŁO” dostarczone przez przedsiębiorcę

teren nieruchomości

raz na miesiąc

raz na tydzień

papier, tworzywa sztuczne, metale, ubrania i tekstylia, opakowania wielomateriałowe

worki z tworzyw sztucznych lub pojemniki oznaczone napisem „MIX” dostarczone przez przedsiębiorcę

teren nieruchomości

raz na miesiąc

raz na tydzień

GTUPA
DODATKOWA[3])

wszystkie odpady ulegające biodegradacji

worki z tworzyw sztucznych oznaczone napisem „BIODEGRADACJA[4]) dostarczone przez przedsiębiorcę

PSZOK

min. raz na tydzień

liście ( odpady ulegające biodegradacji)

„Akcja wystawka”
worki z tworzyw sztucznych oznaczone napisem „BIODEGRADACJA[5]) dostarczone przez przedsiębiorcę

teren nieruchomości

odbiór sprzed posesji w miesiącach październik i listopad po telefonicznym zgłoszeniu

przeterminowane lekarstwa, zużyte baterie i akumulatory, inne odpady niebezpieczne (chemikalia, świetlówki, opakowania po farbach i lakierach, itp.)

oznakowane pojemniki lub worki z tworzyw sztucznych


PSZOK

min. raz na kwartał

odpady budowlane i rozbiórkowe

pojemnik

PSZOK

min. raz na tydzień

odpady wielkogabarytowe

„Akcja wystawka”

teren nieruchomości

odbiór sprzed
posesji min. raz na rok

odbiór sprzed posesji po zgłoszeniu faxem lub emailem przez zarząd lub zarządcę wspólnoty mieszkaniowej albo przez zarząd spółdzielni mieszkaniowej

zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

kontener

PSZOK

min. raz na kwartał

„Akcja wystawka”

teren nieruchomości

odbiór sprzed
posesji min. raz na rok

odbiór sprzed posesji raz na kwartał


Uzasadnienie do Uchwały Nr LVI/396/2014
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 27 marca 2014 r.

W związku z obowiązkiem przeprowadzenia do końca 2014 roku nowego przetargu na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Sulejówek, Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wnosi o zmianę zapisów Uchwały Nr XXXII/248/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 października 2012 r. (Dz. Urz. Woj.2014.2272)

Zmiany podyktowane są koniecznością zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów
z nieruchomości wielorodzinnych.


[1]) Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318

[2]) Dz. U. z 2013r, poz.1593

[3]) Zmieniony Uchwałą Nr XXXIII/251/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 5 listopada 2012 r.

[4]) Zmieniony Uchwałą Nr XXXIV/265/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 listopada 2012 r.

[5]) Zmieniony Uchwałą Nr XXXIV/265/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 listopada 2012 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »