| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVI/397/2014 Rady Miasta Sulejówek

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie podziału obszaru Miasta Sulejówek na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1])) oraz art. 6d ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.[2])) – Rada Miasta Sulejówek uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę nr XXXVI/274/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie podziału obszaru Miasta Sulejówek na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa  Mazowieckiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2015 roku. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta


Halina Wysocka


Uzasadnienie do Uchwały Nr LVI/397/2014
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 27 marca 2014 r.

Uchwałą nr XXXVI/274/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 13 grudnia 2012 roku wprowadzony został podział obszaru Miasta Sulejówek na dwa sektory :

Sektor I Północny – obejmujący część obszaru Miasta Sulejówek położoną po północnej stronie torów kolejowych.

Sektor II Południowy – obejmujący część obszaru Miasta Sulejówek położoną po południowej stronie torów kolejowych.

Podział ten przyczynił się do nierównego traktowania mieszkańców Sulejówka przejawiającego się w następujących faktach :

1) W wyniku postępowania przetargowego odbiór odpadów realizowany jest przez dwa przedsiębiorstwa BŁYSK – sektor II i REMONDIS - sektor I, w poszczególnych sektorach są różne koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, w sektorze I koszt ten jest o 13% wyższy niż w sektorze II. W efekcie powyższego, przy jednej stawce opłaty za gospodarowanie odpadami, ustawa nie przewiduje  możliwości stosowania różnych opłat w różnych sektorach, mieszkańcy sektora II „dopłacają” do odbioru odpadów w sektorze I.

2) Firmy, które obsługują miasto, reprezentują różną jakość wykonywania usługi.
W stosunku do Firmy BŁYSK obsługującej sektor II zgłaszanych jest wiele reklamacji dotyczących braku terminowości odbioru odpadów komunalnych, gorszej jakość dostarczanych worków i dostarczania worków o innych napisach niż ustalone dla Sulejówka, nieodbierania wystawionych worków z odpadami. Mieszkańcy sektora II mają pretensje, że nie obsługuje ich firma REMONDIS, która świadczy usługi na wyższym poziomie.

3) Po analizie wyników przeprowadzonego przetargu stwierdzamy, iż podział Miasta na sektory nie przyczynił się do wzrostu konkurencyjności na rynku gospodarki odpadami komunalnymi, w stosunku do gmin sąsiednich nie uzyskano dużo lepszej ceny ofertowej, a porównując złożone w przetargu oferty należy stwierdzić, że w przypadku przetargu prowadzonego dla tereny całego miasta zmniejszono by koszty systemu gospodarki odpadami o około 93000 zł rocznie (różnica między kosztami obsługi I sektora w/g stawek BŁYSK i REMONDIS).

Biorąc powyższe pod uwagę, podział Miasta Sulejówek na dwa sektory nie znajduje uzasadnienia zarówno w aspekcie finansowym jak i społecznym.


[1]) Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318

[2]) Dz. U. z 2013r, poz.1593

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Poradnia Kanoniczna

Poradnia została założona przez dwóch absolwentów jedynego w Polsce Wydziału Prawa Kanonicznego znajdującego się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »