| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/183/12 Rady Gminy Magnuszew

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212, art.217, art. 233 pkt. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy w Magnuszewie uchwala, co następuje

§ 1. W uchwale budżetowej na 2012 rok Nr VI/121/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 622.657,00 zł.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę 337.643,00 zł.

§ 2. W wyniku powyższych zmian: paragraf 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 20.872,797,91 zł. z tego:

a) bieżące w kwocie 20.193.730,91 zł.

b) majątkowe w kwocie 679.067,00 zł Zmianie ulega tabela Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 20.872.797,91 zł. z tego:

a) bieżące w kwocie 17.968.172,91 zł.

b) majątkowe w kwocie 2.904.625,00 zł. Zmianie ulega tabela Nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmianie ulega plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian paragraf 2 uchwały budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

1. Zmniejsza się deficyt o kwotę 960.300,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 310.000,00 zł. z następujących tytułów:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 310.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 310.000,00 zł. z następujących tytułów:

a) pożyczki i kredytu w kwocie 310.000,00 zł.

§ 4. W wyniku wprowadzonych zamian, zmienia się załącznik nr 1 do uchwały budżetowej ”Dotacje udzielane w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Wdowiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/183/12
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/183/12
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/183/12
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/183/12
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sandra Zawadzka

doradca podatkowy, specjalista z zakresu rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego oraz procedur podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »