| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr UG.0050.19.2012 Wójta Gminy Troszyn

z dnia 31 lipca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2012

Na podstawie art. 30 ust. 2   pkt. 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r.  
Nr 142 poz. 1591 ze zm.) i   art. 257 pkt 1   i 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), zarządzam co następuje:  

§   1.  

1)   Zwiększa się ogółem dochody bieżące budżetu gminy o   kwotę   13.740,00zł   , zgodnie z   załącznikiem nr   1 do zarządzenia, w   tym:  

  - zwiększa się dochody bieżące na realizację zadań z   zakresu administracji rządowej zleconych gminom o   kwotę   330,00zł   , zgodnie z   załącznikiem Nr 3   do zarządzania.  

2)   Zwiększa się ogółem wydatki bieżące budżetu gminy o   kwotę   13.740,00zł   , zgodnie z   załącznikiem nr   2 do zarządzenia, w   tym:  

  - zwiększa się wydatki bieżące na realizację zadań z   zakresu administracji rządowej zleconych gminom o   kwotę   330,00zł   , zgodnie z   załącznikiem Nr 3   do zarządzania.  

§   2.  

Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:  

1)   Plan dochodów budżetowych gminy –   18.236.128,45zł,   w tym:  

a)     bieżące -   13.131.040,61zł,  

b)     majątkowe -   5.105.087,84zł.  

2)   Plan wydatków budżetowych gminy –   25.742.792,42zł,   w tym:  

a)     bieżące -   13.310.692,42zł,  

b)     majątkowe -   12.432.100,00zł.  

3)   Plan dochodów i   wydatków związanych z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami -   2.050.504,19zł.  

§   3.  

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Troszyn.  

§   4.  

1)   Zarządzenie wchodzi w   życie z   dniem podpisania i   obowiązuje w   roku budżetowym 2012.  

2)   Wójt Gminy Troszyn niezwłocznie ogłosi niniejsze Zarządzenie w   trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.  

 

 

Wójt Gminy Troszyn  


mgr inż.   Edwin   Mierzejewski

 


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr UG.0050.19.2012
Wójta Gminy Troszyn
z dnia 31 lipca 2012 r.

Zestawienie zmian w   planie dochodów budżetu Gminy Troszyn na 2012 r.  

 

Dział  

Rozdział  

Paragraf  

Treść  

Wartość zmiany  

Wydatki bieżące:  

852  

 

 

Pomoc społeczna  

330,00  

 

85219  

 

Ośrodki pomocy społecznej  

330,00  

 

 

2010  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację zadań bieżących z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

330,00  

854  

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza  

13 410,00  

 

85415  

 

Pomoc materialna dla uczniów  

13 410,00  

 

 

2030  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  

13 410,00  

Razem wydatki bieżące:  

13   740,00  

OGÓŁEM:  

13   740,00  

 

 

 

 

Wójt Gminy Troszyn  


mgr inż.   Edwin   Mierzejewski

 


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr UG.0050.19.2012
Wójta Gminy Troszyn
z dnia 31 lipca 2012 r.

Zestawienie zmian w   planie wydatków budżetu Gminy Troszyn na 2012 r.  

 

Dział  

Rozdział  

Paragraf  

Treść  

Wartość zmiany  

Wydatki bieżące:  

801  

 

 

Oświata i   wychowanie  

0,00  

 

80110  

 

Gimnazja  

0,00  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

- 2   000,00  

 

 

4270  

Zakup usług remontowych  

2 000,00  

852  

 

 

Pomoc społeczna  

330,00  

 

85219  

 

Ośrodki pomocy społecznej  

330,00  

 

 

3110  

Świadczenia społeczne  

330,00  

854  

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza  

13 410,00  

 

85415  

 

Pomoc materialna dla uczniów  

13 410,00  

 

 

3240  

Stypendia dla uczniów  

13 410,00  

Razem wydatki bieżące:  

13   740,00  

OGÓŁEM:  

13   740,00  

 

 

 

 

Wójt Gminy Troszyn  


mgr inż.   Edwin   Mierzejewski

 


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr UG.0050.19.2012
Wójta Gminy Troszyn
z dnia 31 lipca 2012 r.

Zestawienie zmian w   planie dochodów i   wydatków związanych z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w   2012 r.  

 

Dział  

Rozdział  

§  

Dotacje ogółem  

Wydatki ogółem (6+7)  

z tego:  

Wydatki bieżące  

Wydatki majątkowe  

852  

85219  

2010  

330,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 

 

3110  

0,00  

330,00  

330,00  

0,00  

 

Razem rozdział 85219  

330,00  

330,00  

330,00  

0,00  

Razem dział 852  

330,00  

330,00  

330,00  

0,00  

Ogółem  

330,00  

330,00  

330,00  

0,00  

 

 

 

 

Wójt Gminy Troszyn  


mgr inż.   Edwin   Mierzejewski

 


Uzasadnienie do Zarządzenia Nr UG.0050.19.2012
Wójta Gminy Troszyn
z dnia 31 lipca 2012 r.

Zmian w   budżecie gminy Troszyn dokonano w   celu prawidłowego funkcjonowania budżetu  
w 2012 roku.  

W załączniku Nr 1   zwiększa się ogółem dochody bieżące o   kwotę   13.740,00złm, w   tym:  

- zwiększa się o   kwotę   330,00zł   dochody bieżące z   tytułu wpływu dotacji celowej na zadania zlecone z   przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z   art. 18 ust.   1 pkt 9   ustawy z   dnia 12 marca 2004 roku o   pomocy społecznej (Dz. U. z   2009 r. Nr 175, poz. 1362 z   późn. zm), zgodnie z   pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w   Warszawie Wydziału Finansów Nr FIN-I.3111.86.2012.852 z   dnia 24 lipca 2012 r. (i   zał.   Nr 3).  

- zwiększa się o   kwotę   13.410,00zł   dochody bieżące z   tytułu wpływu dotacji celowej na zadania własne z   przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów, zgodnie z   pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w   Warszawie Wydziału Finansów Nr FIN-I.3111.33.2012.854 z   dnia 9   lipca 2012 r.  

W załączniku Nr 2   zwiększa sie ogółem wydatki bieżące o   kwotę   13.740,00zł   w tym:  

- zwiększa się o   kwotę   330,00zł   wydatki bieżące na zadania zlecone z   przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z   art. 18 ust.   1 pkt 9   ustawy z   dnia 12 marca 2004 roku o   pomocy społecznej (Dz. U. z   2009 r. Nr 175, poz. 1362 z   późn. zm), zgodnie z   pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w   Warszawie Wydziału Finansów Nr FIN-I.3111.86.2012.852 z   dnia 24 lipca 2012 r. (i   zał.   Nr 3).  

- zwiększa się o   kwotę   13.410,00zł   wydatki bieżące z   przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów, zgodnie z   pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w   Warszawie Wydziału Finansów Nr FIN-I.3111.33.2012.854 z   dnia 9   lipca 2012 r.  

Ponadto w   załączniku Nr 2   przenosi się między paragrafami wydatki na kwotę   2.000,00zł   , zmniejszając wydatki na zakup materiałów do remontów budynku Gimnazjum, a   zwiększając wydatki na zapłatę za remonty budynku Gimnazjum.  

 

 

Wójt Gminy Troszyn  


mgr inż.   Edwin   Mierzejewski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »