| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 156/2012 Wójta Gminy Kadzidło

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 257 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XV/88/2011 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kadzidło na rok 2012 postanawia się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i wydatków budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po stronie dochodów i wydatków po zmianach określonych w § 1 wynosi:

1. Dochody w łącznej kwocie 40 603 094,04 zł. z tego :

a) bieżące w kwocie 31 414 165,92 zł.

b) majątkowe w kwocie 9 188 928,12 zł.

2. Wydatki w łącznej kwocie 44 307 097,27 zł. z tego :

a) bieżące w kwocie 30 749 387,01 zł.

b) majątkowe w kwocie 13 557 710,26 zł.

3. Deficyt budżetu gminy wynosi 3 704 003,23 zł.

§ 3. Zmiany określone w § 1 obejmują zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejsze zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


Wójt Gminy Kadzidło

Dariusz Łukaszewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 156/2012
Wójta Gminy Kadzidło
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 156/2012
Wójta Gminy Kadzidło
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 156/2012
Wójta Gminy Kadzidło
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 3

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DEFIDE Beata Naróg

Usługi i Doradztwo Kadrowe. Szkolenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »